یکشنبه 14 آذر 1395  | English
حداقل
اطلاعات مراکز آموزشی
ریشه » قزوین
  
استان ها و شهرستان ها:
..تاکستان
..قزوین
مرکز آموزشی برادران
نام مدیر/مسوول: زهرا بیگم بهشتی شیرازی
جنسیت و گروه سنی پذیرش: برادران (کودکان، نوجوانان، برگسالان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه صبح ها ساعت 8 تا 12 عصرها ساعت 14 تا 21
028-33374922، 028-33374995 028-33374922
آدرس: کمربندی شهید بهشتی، پشت پارک شهید بهشتی، گلستان 7
ghazvin@ili.ir وبلاگ: www.ili.ir/ghazvin
مرکز آموزشی تاکستان
نام مدیر/مسوول: رسول رحمانی
جنسیت و گروه سنی پذیرش: برادران، خواهران (نوجوانان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 تا 20
028-35224289 028-35224289
آدرس: خیابان امام خمینی، رو به روی هتل خوشبین، کانون زبان ایران
وبلاگ: www.ili.ir/ghazvin
مرکز آموزشی خواهران
نام مدیر/مسوول: شیرین اکبری
جنسیت و گروه سنی پذیرش: خواهران (کودکان،نوجوانان، بزرگسالان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه صبح ها ساعت 8 تا 12 عصرها ساعت 14 تا 21
028-33325425 ، 028-33335585 028-33343050
آدرس: کمربندی شهید بهشتی، رو به روی بازیگاه کودک، بن بست سروش، پلاک 100
ghazvin@ili.ir وبلاگ: www.ili.ir/ghazvin
توضیحات: