یکشنبه 14 آذر 1395  | English
حداقل
اطلاعات مراکز آموزشی
ریشه » فارس » شیراز
  
مرکز آموزشی احسان
نام مدیر/مسوول: آرش کیوان شکوه
جنسیت و گروه سنی پذیرش: برادران (نوجوانان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 14 تا 20
071-36257800 071-36358088
آدرس: میدان احسان، مجتمع آموزشی احسان
eh.shiraz@ili.ir وبلاگ: www.ili.ir/shiraz
توضیحات:

 

مرکز آموزشی برادران بزرگسال
نام مدیر/مسوول: حسین نجاری
جنسیت و گروه سنی پذیرش: برادران (بزرگسالان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 7:30 تا 20
071-36314990 071-36314919
آدرس: خیابان ایمان شمالی،جنب مخابرات
fars.edu@ili.ir وبلاگ: http://ili.ir/shiraz
توضیحات:

 

مرکز آموزشی برادران نوجوان
نام مدیر/مسوول: غلامرضا بهرامی
جنسیت و گروه سنی پذیرش: برادران (نوجوانان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 تا 20
071-32298033 071-32288434
آدرس: خیابان ارم، دبیرستان ناصریان
kh.shiraz@ili.ir وبلاگ: http://ili.ir/shiraz
توضیحات:

 

مرکز آموزشی خواهران بزرگسال
نام مدیر/مسوول: پریچهر صادقی پور
جنسیت و گروه سنی پذیرش: خواهران (بزرگسالان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 7:30 تا 20
071-32292722 071-32292724
آدرس: بلوار آزادی، کوچه 19 آزادی
gaz.shiraz@ili.ir وبلاگ: http://ili.ir/shiraz
توضیحات:

 

مرکز آموزشی خواهران نوجوان
نام مدیر/مسوول: شعله رفعت ماه
جنسیت و گروه سنی پذیرش: خواهران (نوجوانان، بزرگسالان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 7:30 تا 20
071-32345160 071-32341100
آدرس: خیابان فلسطین، تقاطع هدایت
fe.shiraz@ili.ir وبلاگ: http://ili.ir/shiraz
توضیحات:

 

مرکز آموزشی ستارخان
نام مدیر/مسوول: مریم میرعظیمی
جنسیت و گروه سنی پذیرش: برادران، خواهران (کودکان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 13 تا 20
071-36491759 071-36491759
آدرس: بلوار ستارخان، جنب اداره تامین اجتماعی، دبیرستان حانیه
وبلاگ:
توضیحات:

 

مرکز آموزشی شهید باهنر
نام مدیر/مسوول: شهرام محمد آقایی
جنسیت و گروه سنی پذیرش: برادران، خواهران (بزرگسالان،نوجوانان، کودکان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 7:30 تا 20
071-37391557 071-37391557
آدرس: بلوار رحمت، تقاطع رضوان، دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر
وبلاگ: http://ili.ir/shiraz
مرکز آموزشی شهید رجایی
نام مدیر/مسوول: حسین نجاری
جنسیت و گروه سنی پذیرش: برادران، خواهران (نوجوانان، بزرگسالان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13 تا 20
071-36246287 071-36246288
آدرس: پل احسان، کوی وحدت، کوچه شماره 2/5 رو به روی پمپ بنزین
sh.shiraz@ili.ir وبلاگ: http://ili.ir/shiraz
توضیحات:

 

مرکز آموزشی شهید فهمیده
نام مدیر/مسوول: زینب بحری
جنسیت و گروه سنی پذیرش: برادران، خواهران (کودکان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 13 تا 20
071-32271606 071-32271606
آدرس: خیابان حر، روبه روی آموزش و پرورش ناحیه 2، دبستانابوریحان بیرونی
k.shiraz@ili.ir وبلاگ: http://ili.ir/shiraz
توضیحات:

 

مرکزآموزشی فرهنگ شهر
نام مدیر/مسوول: سعید اسد سنگابی
جنسیت و گروه سنی پذیرش: برادران، خواهران (کودکان)
زبان: انگلیسی
ساعت کاری: شنبه تا پنج شنبه ساعت 13 تا 20
071-36246287 071-36246288
آدرس: پل احسان، کوی وحدت، کوچه شماره 2/5 رو به روی پمپ بنزین
fsh.shiraz@ili.ir وبلاگ: http://ili.ir/shiraz
توضیحات:

 

صفحه 1 از 2اولین   قبلی   [1]  2  بعدی   آخرین