پنجشنبه 08 مرداد 1394  | English

 

در سال هاي اخير شاهد راه اندازی آموزش زبان روسی در دانشگاه ها و موسسات مختلف کشور بوده ايم و از دلایل عمده آن گسترش  روابط سیاسی و علمی و  تجاری ايران و روسيه و ساير كشورهاي روسی زبان می باشد و ضرورت افزايش  سطح  كمي و كيفي آموزش این زبان و تربيت متخصصين مجرب را در اين حوزه دو چندان كرده است. به همین منظور کانون زبان ایران اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان روسی نموده است.

بخش روسی کانون زبان علاوه بر برگزاری دوره های عمومی زبان روسی، آمادگي تشكيل دوره هاي تخصصي مورد نياز پيشنهادي سازمان ها، وزارتخانه ها و ديگر موسسات را دارد.

بخش روسي كانون زبان با استفاده از متدهاي نوين و برنامه ريزي  دقیق آموزش زبان روسي را به شكل ساده و قابل فهم ارئه میدهد تا زبان آموزان بتوانند  پس از اتمام موفقيت آموز دوره ها کليه مكالمات روزمره روسي را روان صحبت کرده, نامه نگاری کنند و با تقويت مهارت شنيداري با برنامه های رسانه های روسي زبان ارتباط برقرار نمايند.

سطوح آموزشي

نام اختصاری

تعداد سطوح

مقطع آموزشی

Bu1-4

4

ابتدائي و مقدماتي

Cu1/1-6

6

سطح ۱

Cu2/1-6

6

سطح 2

Cu3/1-8

8

سطح 3 (تخصصی و پیشرفته)

 

 ابتدائي و مقدماتي (Bu)

اين مقطع شامل چهار سطح Bu1 تا 4Bu می باشد. اين سطوح از دوره های اوليه آموزش زبان روسي بوده و در طی آن زبان آموزان با  كليات قواعد و ارکان ساختاری زبان روسي آشنا می شوند.

 

 سطح ۱ (Cu1)

اين مقطع شامل شش سطح 1/Cu1 تا6  /Cu1 می باشد و در طی دوره تقويت دانش واژگانی و مهارت های چهارگانه (خواندن، نوشتن، شنيدن و صحبت كردن) مورد توجه قرار می‌گیرند. همچنين دستور زبان درسطحي گسترده و با تمرکز بر آموزش کاربردي  تعميق ميابد.

سطح 2 ( Cu2)

اين مقطع شامل شش سطح  Cu2/1 تا Cu2/6 می باشد.  دراين سطوح مهارت خواندن مورد توجه  قرار می‌گيرد و زبان آموزان با زبان روسي رسمی مورد استفاده در متون مکتوب آشنا می‌شوند. همچنین به تقويت مهارت های شنيدن و صحبت کردن و واژگان نیز پرداخته می شود.

سطح 3 ( Cu3)

اين مقطع نيز  شامل هشت  سطح Cu3/1   تا Cu3/8  مي باشد. عمدتا" به منظور تقويت دانش دستور زبانی زبان آموزان به طور کاربردی طراحی شده اند. در اين مقطع آموزش آموزان با متون بلندتر و سنگين تر نوشتاری و شنيداری زبان روسي آشنا مي شوند. مهارت نوشتن به صورت هدفمند و در سطح پيشرفته آغاز می‌گردد. به منظورتكميل مهارت نگارش و گفتاري تا سطح پيشرفته  توسط زبان آموز در اين دوره ها مهارت خواندن در بالاترين شکل آن مورد توجه قرار می‌گيرد  و زبان آموزان با اشکال مختلف متون از جمله متون ادبی آشنا می شوند.

 مدت هر سطح آموزشی حدود دو ماه و نیم و  شامل 21 جلسه میباشد و کلاسها به 3 شيوه برگزار ميگردد:

عادی و ترمیک

دو روز در هفته ( هفته اي ٤ ساعت) كه عبارتند از: شنبه و چهارشنبه ، يكشنبه و سه شنبه. طول يک ترم دو ماه و نيم، معادل ٤۲ ساعت می باشد.

دوره ويژه يک روز در هفته ( روزی ٤ ساعت)

طـول يک ترم دو ماه و نيم، معادل ٤۲ ساعت می باشد.


فشرده 8 ساعت در هفته

طـول يک ترم ، یک ماه و نيم معادل ٤۲ ساعت می باشد.


  •  دوره ها شامل زبان عمومی ( مکالمه ) و در صورت نياز نامه نگاری بازرگانی و تجارت مي باشد.


الف- ارزشيابي مستمر شامل فعاليت هاي كلاسي که 60٪ و آزمونهای ميان ترم و پايانی که ٤٠٪ از کل نمره مي باشد. حداقل نمره قبولي زبان آموز در همه سطوح ٧٠ از مبناي ۱٠٠ است، مشروط بر آنكه در آزمون كتبي پايان ترم حداقل نمرۀ 60 از مبناي  ۱٠٠ را كسب کرده باشد.

ب- امتحان ميان ترم به صورت شفاهي و آزمون پايان ترم به صورت كتبي برگزار خواهد شد.

ج- زبان آموزان می توانند پس از پایان هر مقطع  و در صورت احراز حد نصاب نمرات لازم مدرک رسمی پایان همان مقطع را دریافت نمایند.

 

بسته آموزشی سطوح مقدماتی و میانیРусский язык как иностранный  نام دارد که به همراه تمرینات دستوری و واژگان ،لغت نامه واسكانيان و اوژگف ، داستان، بازیهای آموزشی، تمرینهای اینترنتی، تست و نمونه سئوالات امتحانی مورد استفاده قرار می گیرد . از ویژگی های این کتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

١- توجه به گرامر و واژگان

٢-ارئه  تدریجی و گام به گام نکات گرامری

٣-توجه به کلیه مهارت ها

٤-مکالمات روزمره و موضوعات به روز

٥-متن های صوتی به زبان روسی

٦- جذابیت محتوائی و ظاهری

٧- دارای کتاب معلم، امتحان

٨-منطبق بر کادر اروپائی

منابع پيشنهادي براي سطوح مختلف:

Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. «Дорога в Россию» (изд. «Златоуст», ЦМО МГУ).

Бабурина К.Б., Чубарова О.Э. «Будем знакомы. Тексты для чтения с упражнениями. Рабочая тетрадь» (изд. «Русский язык. Курсы»).

Бабурина К.Б., Чубарова О.Э. «Будем знакомы!». Тексты для чтения с упражнениями. «Русский язык. Курсы».

Беляева Г.В., Горская Е.И., Л.И. Еремина. Н.Э. Луцкая «Слушайте-спрашивайте–отвечайте» (2CD) (изд. «Русский язык. Курсы»).

Бондарь Н.И., Лутин С.А. Как спросить7 как сказать?. Пособие по развитию речи для изучающих русский язык как иностранный. «Русский язык. Курсы».

Глазунова О.И. Давайте говорить по-русски. Учебник по русскому языку. «Русский язык».

Губиева И.Г., Яцеленко В.А. «50 русских текстов».

Дерягина С.И., Мартыненко Е.В. «Учебно-справочное пособие по лексике русского языка». «Русский язык. Курсы».

Жукова Н.Н. «10 рассказов». Книга для чтения. «Русский язык. Курсы».

Каретникова Л.Г. «Да, я говорю по-русски» (изд. «Златоуст»).

Курбатова И.В. «Русский – легко!». «Русский язык. Курсы».

Курлова И.В. «Приключения иностранцев в России». Рассказы для чтения и обсуждения. «Русский язык. Курсы».

Левина Г.М., Васильева Т.В. «Русская грамматика в анекдотах для начинающих». «Златоуст».

Корчагина Е.Л. Приглашение в Россию. «Русский язык» 2007.

Макова М.Н., Трубникова Т.И. «Как у вас со временем? Способы выражения временных отношений в русском языке: Сборник упражнений» (изд. «Русский язык. Курсы»).

Овсиенко Ю.Г. «Русский язык для начинающих». «Русский язык. Курсы».

Перевозникова А.К. «Россия: страна и люди». Учебное пособие для изучающих русский язык как иностранный. «Русский язык. Курсы».

Скворцова Г.Л., Чумакова Г.А. «Русские глаголы. Тетрадь-словарь студента иностранца. Базовый курс» (изд. «Русский язык. Курсы»).

Хавронина С.А., Харламова Л.А. Русский язык. Лексико-грамматический курс для начинающих. «Русский язык».

Чернышов С.И. Поехали! Русский язык для взрослых. Начальный и базовый курс. В 3 т. (изд. «Златоуст»)

www.speak-russian.cie.ru - «Время говорить по-русски!».

گروه روسي كانون زبان سعي بر اين دارد كه با استفاده از متدهاي نوين آموزش ( استفاده  از شیوه شنیداری-گفتاری برای تدریس در سطوح مقدماتی و شیوه شناختی در سطو ح پیشرفته ) و برنامه ريزي درست، زبان روسي را به شكل ساده و قابل فهم ارئه دهد تا زبان آموزان بتوانند  پس از اتمام موفقيت آموز دوره ها کليه مكالمات روزمره روسي را روان صحبت کرده، نامه نگاری کنند و با تقويت مهارت شنيداري  با برنامه های رسانه های روسي زبان ارتباط برقرار نمايند. 

بسته ها و محصولات آموزشي شامل:  کتاب درسی،  کتاب تمرین، CD  و فیلم و جزوه تمرینات تکمیلی مي باشند.