جمعه 09 مرداد 1394  | English
حداقل
جذب و تربيت مدرس

جهت بارگیری شرایط کلی شرکت در آزمون های جدب مدرس اینجا کلیک کنید.

محتوای آزمون کتبی:

1-سنجش درک شنيدن
2-متون Cloze Test
3-دستور زبان
4-واژگان
5-سنجش درک خواندن
 
توضیح: جمع امتيازات هر آزمون 400 امتياز و حد نصاب برای قبولی در آزمون کتبی احراز 280 امتياز از 400 امتياز می باشد .از قبول شدگان در آزمون کتبی برای شرکت در مصاحبه دعوت به عمل می آيد و قبول شدگان مرحله مصاحبه در دوره آموزش جذب مدرس کوتاه مدت ( 1 هفته )شرکت خواهند نمود.

دوره آموزش کوتاه مدت جذب مدرس :

مدت دوره کوتاه مدت یک هفته می باشد . در اين دوره ، آموزش لازم جهت تدريس طبق روش آموزشی مصوب کانون زبان ارائه خواهد شد . ضمناً موضوعاتی از قبيل مهارت های مديريت کلاس ، فنون گوناگون ارائه مطالب ، ارزيابی پيشرفت زبان آموزان مورد بحث قرار می گيرد . در پايان دوره شرکت کنندگان بايد آزمون " تدریس آزمایشی " ( Demonstration ) را بر اساس تکاليف داده شده با موفقيت پشت سر بگذارند .

دوره آموزش بلند مدت تربيت مدرس : (بر اساس نیاز کانون زبان برگزار خواهد شد.)
دوره های بلند مدت تربيت مدرس در حال حاضر در بخش بزرگسالان زبان انگليسی برگزار می شود . دوره مذکور 2 ترم (240 ساعت) ادامه خواهد داشت و هدف اصلی آن آموزش مدرسان واجد شرايط برای تدريس در کانون زبان می باشد . دوره مذکور شامل کار فشرده در زمينه های زير می باشد :
تقويت مهارت های شنيدن و صحبت کردن

تقويت مهارت خواندن و توسعه واژگان

تقويت دستور زبان

شرکت کنندگان در دوره بلند مدت تربيت مدرس بر اساس فعاليت های کلاسی ، مجموعه ای از امتحانات کتبی و شفاهی و امتحان جامع انتهای دوره مورد ارزيابی قرار می گيرند . در طول دوره ، آموزش لازم جهت تدريس طبق روش آموزشی مصوب کانون زبان ارائه خواهد داشت .
در پايان دوره شرکت کنندگان بايد آزمون " تدریس آزمایشی " ( Demonstration ) را بر اساس تکاليف داده شده با موفقيت پشت سر بگذارند .
 " تدریس آزمایشی " ( Demonstration ) شرکت کنندگان توسط هيئتی از کارشناس – مدرسان دوره مورد ارزيابی قرار می گيرند .
متقاضيان پذيرفته شده می توانند در ترم بعدی همکاری خود را با کانون زبان آغاز نمايند .
 

محتوای آزمون کتبی:
1- فهم شنیداری
2- دستور زبان
3- نگارش

 مشخصات رعایت شده در هر بخش از آزمون کتبی:


 1- فهم شنیداری
این بخش از یک قسمت تشکیل شده، و به صورت تشریحی می باشد که شامل یک مونولوگ بلند است که در دو نوبت پخش می شود و مربوط به درک مطلب است. سئوالات بر اساس درک اطلاعات اصلی و جزئیات ارائه شده در آن می باشد.
معمولاً تعداد 8 تا 10 سئوال مطرح می گردد و مدت برگزاری امتحان حدود 30 دقیقه می باشد. نمره آن بر مبنای 20 محاسبه می گردد.
2- دستور زبان
دستور زبان از 4 بخش تشکیل می شود و در هر بخش نکات خاص دستور زبان مورد سئوال قرار می گیرد. این قسمت شامل 60 سئوال می باشد که از طریق ارائه جای خالی برای تکمیل جمله استفاده می گردد. جملات به صورت متن یا تک جمله ای است.
 3- نگارش
 نگارش شامل یک قسمت است.
در این بخش موضوعی در حوزه مسائل عام اجتماعی یا به طور تخصصی در حیطه آموزش زبان داده می شود و هدف ارزیابی طرز نگارش یک متن در مورد موضوع ارائه شده است.
مدت برگزاری امتحان 90 دقیقه می باشد. نمره آن بر مبنای 20 محاسبه می گردد.
قبول شدگان آزمون کتبی برای شرکت در آزمون شفاهی دعوت خواهند شد.
 
آزمون شفاهی:
 این بخش شامل یک قسمت است و به صورت ارائه شفاهی یک مطلب می باشد. موضوعی برای بحث داده می شود و هدف سنجش بیان نظر، طرز صحبت و لهجه در مورد موضوع داده شده است.
در این بخش داوطلب 30 دقیقه فرصت دارد تا نظرات خود را از پیش آماده سازد.
مدت برگزاری مصاحبه حدود 20 دقیقه است.
نمره این مصاحبه بر مبنای 100 محاسبه می گردد.
توضیح:
1- شرط دعوت به امتحان شفاهی احراز حداقل 60 از 100 در آزمون کتبی می باشد مشروط به آنکه داوطلب در قسمت نگارش حداقل نمره 13 را از 20 کسب کرده باشد.
2-  انتخاب بر اساس بالاترین نمره احراز شده صورت می پذیرد.
3- یک دوره آموزشی به صورت فشرده جهت آشنایی با مطالب کتب درسی برای داوطلبان پذیرفته شده برگزار می شود و پس از آن یک امتحان به صورت "تدریس آزمایشی" و با حضور کارشناسان بخش از آنان به عمل می آید تا نحوه ارائه مطالب در کلاس سنجیده گردد.
4- کسانیکه در این "تدریس آزمایشی"  پذیرفته نمی شوند ولی قابلیت تدریس را دارند دعوت می شوند تا يک ترم کامل در يکی از کلاس های پايه بخش حضور يابند و مجدداً پس از طی اين دوره از آنان امتحان "تدریس آزمایشی"  بعمل می آید تا چنانچه صلاحيت آنان احراز گردد بعنوان مدرس انتخاب شوند .
 
 

محتوای آزمون کتبی :
1- واژگان
2- دستور زبان پيشرفته
3- نگارش
قبول شدگان در آزمون کتبی برای شرکت در آزمون شفاهی دعوت می شوند .
محتوای آزمون شفاهی :
در بخش شفاهی اين آزمون پس از آنکه داوطلب معرفی کاملی از خود ارائه داد ، ابتدا در مورد محتوای يک متن با مصاحبه کننده به بحث و گفتگو می پردازد ، سپس يک سؤال بر روی کارت به وی داده می شود و بايد متن سؤال را با صدای بلند خوانده و سپس دوباره يک سخنرانی ايراد نمايد .

محتوای آزمون کتبی:
1-  پرسشهای تستی: برای مکالمه و قواعد
2-  پرسشهای تشریحی قواعد:
 (حرکت گذاری متن عربی بدون اعراب + تجزیه و ترکیب + ترجمه)
 توضیح: جمع امتیازات کتبی 100 امتیاز و حدنصاب برای قبولی احراز 75 امتیاز از 100 امتیاز می باشد.
از قبول شدگان مرحله آزمون کتبی برای شرکت در مصاحبه دعوت به عمل می آید.
 
دوره آموزش جذب مدرس:
قبول شدگان مرحله مصاحبه جذب مدرس باید در دوره آموزش روش تدریس کانون شرکت نمایند.
در این دوره آموزش لازم جهت تدریس طبق روش آموزشی مصوب کانون زبان ارائه خواهد شد. موضوعاتی از قبیل مهارتهای مدیریت کلاس، روانشناسی برخورد، فنون گوناگون ارائه مطالب و ارزیابی پیشرفت زبان آموزان مورد بحث قرار می گیرند.
پس از پایان مرحله آموزش روش تدریس کانون، متقاضیان باید بر اساس روش تدریس مصوب کانون زبان نسبت به ارائه تدریس آزمایشی اقدام نمایند.
 

محتوای آزمون کتبی:

این آزمون از 100 نمره می­باشد و پرسش­ها به صورت تستی است.

1- واژگان و اصطلاحات (30 نمره)

شامل 10 سوال واژگان 1 نمره­ای و 10 سوال اصطلاحات 2 نمره­ای

2- دستور زبان (40 نمره)

شامل 40 سوال 1 نمره­ای مجموعآ 40 نمره

3-درک مطلب (30 نمره)

درک مطلب نوشتاریشامل 10 سوال 1.5 نمره ­ای

درک شنیداری شامل 10 سوال 1.5 نمره ­ای

محتوای آزمون شفاهی:

از داوطلبان در صورت احراز نمره قبولی 75 از 100 در امتحان کتبی، برای شرکت در آزمون شفاهی و مصاحبه دعوت به عمل
می آید.

آزمون "تدریس آزمایشی":

زبان آموزان در صورت قبولی در آزمون شفاهی و گذراندن دوره روش تدریس، باید در آزمون "تدریس آزمایشی" شرکت نمایند.