چهارشنبه 17 تیر 1394  | English

دوره آموزش انگليسی عمومی بزرگسالان
دوره آموزش انگليسی بخش بزرگسالان از 18 سطح تشکيل شده است.اين سطوح در شش مقطع، به شكل طبقه بندی شده و منسجم ارائه می‌گردند.
مواد آموزشی اين دوره تماما" توسط بخش پژوهش و برنامه ريزی کانون زبان و با استفاده از متون و مطالب اصيل و جذاب تهيه و تدوين گرديده است .

مقطع پايه  (Basic)
اين مقطع شامل سه سطح B1 تا B3 می باشد. اين سطوح از دوره های اوليه آموزش زبان انگليسی بوده و در طی آن آشنائی فراگيران با ارکان ساختاری زبان انگليسی و الفاظ مورد توجه خاص قرار می گيرد. 


 مقطع مبتدی (Elementary)
اين مقطع شامل سه سطح El1 تا El3 می باشد و در طی اين دوره ها تقويت دانش واژگانی و مهارت های چهارگانه مورد توجه قرار داده می‌شود.


مقطع پيش متوسطه (Pre-Intermediate)
اين مقطع شامل سه سطح Pre1 تا Pre3  می باشد.  


مقطع متوسطه (Intermediate)
اين مقطع شامل سه سطح Inter1 تا Inter3 می باشد.
در سطوح Pre1 تا Inter3 متون بيشتر به منظور تقويت مهارت خواندن مورد استفاده قرار می‌گيرند و زبان آموزان با زبان انگليسی رسمی مورد استفاده در متون مکتوب آشنا می‌شوند. در اين سطوح تقويت مهارت های شنيدن و صحبت کردن مورد تاکيد قرار گرفته و تقويت توانایی واژگانی زبان آموزان بخش مهمی از مواد آموزشی اين سطوح را تشکيل می‌دهند. 


مقطع فوق متوسطه (High Intermediate)
اين مقطع شامل سه سطح High1 تا High3 می باشد. سطوح High Intermediate عمدتا" به منظور تقويت دانش دستور زبانی زبان آموزان به طور کاربردی طراحی شده اند. در اين مقطع آموزش مهارت نوشتن به صورت هدفمند و در سطح پيشرفته آغاز می‌گردد.


مقطع پيشرفته (Advanced)
اين مقطع شامل سه سطح Ad1 تا Ad3می باشد. در اين دوره ها مهارت خواندن در بالاترين شکل آن مورد توجه قرار می‌گيرد و زبان آموزان با اشکال مختلف متون از جمله متون ادبی آشنا می شوند.

 

کلاس‌های عادی

این کلاس‌ها به دو شکل ارائه می‌گردد. هر دوره شامل 20 جلسه کلاسی و یک جلسه آزمون کتبی پایان ترم می‌باشد. مدت زمان هر جلسه آموزشی در این کلاس‌ها 105 دقیقه می‌باشد.

1-کلاس‌های دو روز در هفته:

اين كلاس‌ها برای کلیه سطوح، در روزهای شنبه / چهارشنبه یا یکشنبه / سه‌شنبه و یا دوشنبه / پنج شنبه تشكيل می‌شود.


2-کلاس‌های يك روز در هفته:

هر روز دو جلسه را شامل می شود. این دوره نیز مختص بزرگسالان است و فقط تا پایان سطح Pre3 اجرا می شود.

  
کلاس‌های فشرده

شامل دو ترم در طول هر دوره عادی که به صورت چهار روز در هفته ( یک جلسه در هر روز ) برگزار می شود. این دوره فقط تا پایان سطح Inter 3  اجرا می شود. 

 

نحوه تعیین سطح داوطلبان ورود به بخش انگلیسی بزرگسالان
متقاضیان، برای ثبت نام در کلاس ها، ابتدا باید در آزمون ورودی تعیین سطح شرکت نمایند و در سطح پذیرفته شده و با توجه به امکانات مرکز آموزشی، کلاس مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

مواد آموزشی گروه انگلیسی بزرگسالان
در کلیه دوره های انگلیسی بزرگسالان از مجموعه کتاب های The ILI English Course که اختصاصا" برای تدریس در کلاس های کانون زبان تدوین و در جهت برآوردن انتظارات مختلف فراگیران زبان انگلیسی طراحی شده است استفاده می گردد.

اعطاء مدرک به زبان آموزان انگلیسی گروه بزرگسالان
زبان آموزانی که سطح  High3 را به اتمام می‌رسانند می توانند با شرکت در آزمون و کسب موفقیت در امتحان کتبی و مصاحبه مدرک (Junior Proficiency Certificate (JCE  دریافت نمایند. به زبان آموزانی که سطح Ad3 را به اتمام ‌رسانده و در امتحان کتبی و مصاحبه شرکت نموده در صورت موفقیت مدرکSenior Proficiency Certificate (SCE)x  اعطاء می گردد.

 

  • داشتن حداقل 14 سال تمام
  • همراه داشتن شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر
  • پرداخت هزینه آزمون ورودی تعیین سطح طبق اعلام مرکز آموزشی 
  • شرکت در آزمون ورودی تعیین سطح
  • واریز شهریه مصوب کانون زبان ایران طبق شماره حساب های اعلام شده از سوی مرکز آموزشی