عکس هدر

شرط سنی متقاضیان

زبان آموز میهمان

شرایط انتقال زبان آموز

وقفه تحصیلی

 

 

 

 


شرط سنی متقاضیان

شرط سنی ورود برای متقاضیان یادگیری زبان انگلیسی در گروه بزرگسالان پایان کلاس   هفتم و در بخش نوجوانان پایان کلاس چهارم ابتدایی و در بخش کودکان پایان کلاس اول ابتدایی است .

 

زبان آموز میهمان

 

زبان آموز می تواند در طول یک دوره آموزشی حداکثر 4 جلسه به طور پیوسته و یا در 2 نوبت که مجموع آن 4 جلسه می باشد در کلاس های مراکز دیگر شرکت کند.

 

شرایط انتقال زبان آموز

 

زبان آموز مجاز است که در صورت تمایل بعد از گذراندن یک ترم در یک مرکز آموزشی، در یک مرکز آموزشی دیگر ادامه تحصیل دهد.

 

1.     انتقال بین مراکز درون شهری در فاصله زمانی بین دو ترم با پرداخت هزینه انتقال در مرکز مقصد و بر اساس امکانات موجود امکانپذیر است.

2.     انتقال از شهری به شهر دیگر تا قبل از جلسه دهم به صورت رایگان و بر اساس امکانات موجود در مرکز امکانپذیر است.

 

وقفه تحصیلی

 

ایجاد فاصله میان دو ترم تحصیلی که پیوستگی آموزش را بر هم می زند، وقفه تحصیلی نامیده می شود و به سه دسته مجاز، غیر مجاز و اجباری تقسیم می شود

.

وقفه مجاز

استفاده از مرخصی های مجاز و پیش بینی شده در فواصل ترم های آموزشی توسط زبان آموزان می باشد که به تفکیک بخش به شرح ذیل می باشند:

 

الف – زبان آموزان در بخش انگلیسی گروه بزرگسالان به شرح زیر می توانند از وقفه تحصیلی مجاز استفاده نمایند:

قبول شدگان سطح Basic3  ، قبول شدگان سطح El 3،  و قبول شدگان سطوح آموزشی مقاطع Ad, High, Inter, Pre در هر مقطع مجاز به استفاده از یک وقفه تحصیلی می باشند. قابل ذکر است وقفه های مجاز تحصیلی قابل ذخیره شدن نمی باشند.

 

ب –  زبان آموزان گروه نوجوانان در هر مقطع مجاز خواهند بود یک ترم وقفه تحصیلی داشته باشند.

 

پ  –  زبان آموزان گروه کودکان در پایان هر مقطع مجاز خواهند بود یک ترم وقفه تحصیلی داشته باشند.  البته زبان آموز تا قبل از سطح Step4 مجاز به استفاده از وقفه نیست.

 

 

وقفه غیر مجاز

ایجاد هر گونه وقفه تحصیلی که مغایر با موارد پیش بینی شده در قسمت بالا باشد وقفه تحصیلی غیر مجاز یا ترک تحصیل تلقی می شود و شرایط ادامه تحصیل این دسته از زبان آموزان ملزم به گذشت یک ترم تحصیلی در کانون زبان و شرکت مجدد در آزمون ورودی می باشد.

 

وقفه اجباری

در صورتی که از طرف مرکز آموزشی وقفه ای در ادامه تحصیل زبان آموزان ایجاد شود بطور مثال اگر در یک یا چند سطح آموزشی، کلاسی برای زبان آموزان ارائه نگردد، مدیر مرکز آموزشی می تواند برای این گروه از زبان آموزان حداکثر تا 2 دوره وقفه اجباری منظور نماید.