عکس هدر

مرکز آموزشی بندپی شرقی

بندپی شرقی

نام مدیر / مسوول

عباس صالح راد

استان / شهر

مازندران - بابل

زبان ها

انگلیسی

جنسیت و گروه سنی پذیرش

برادران - کودکان
برادران - نوجوانان
برادران - بزرگسالان
خواهران - کودکان
خواهران - نوجوانان
خواهران - بزرگسالان

پست الکترونیک

bandpei@ili.ir

آدرس سایت
تلفن

۳۲۷۲۲۰۰۷ (۰۱۱)

نمابر

۳۲۷۲۵۴۲۲

ساعت های کاری

--

آدرس

بند پی شرقی، پادشا امیر، روبه روی ترمینال

توضیحات