عکس هدر

مرکز آموزشی مدیریت استان کرمانشاه

مدیریت استان کرمانشاه

نام مدیر / مسوول

محمدحسن پاک گهر

استان / شهر

کرمانشاه - کرمانشاه

زبان ها

جنسیت و گروه سنی پذیرش

پست الکترونیک

آدرس سایت
تلفن

۳۴۲۹۰۳۷۳ (۰۸۳)

نمابر

۳۴۲۹۰۳۷۴

ساعت های کاری

-

آدرس

شهرک کارمندان، ایستگاه دوم، جنب سینما فرهنگ

توضیحات