عکس هدر

مرکز آموزشی مدیریت استان خراسان جنوبی

مدیریت استان خراسان جنوبی

نام مدیر / مسوول

طاهره دلاوریان

استان / شهر

خراسان جنوبی - بیرجند

زبان ها

جنسیت و گروه سنی پذیرش

پست الکترونیک

birjand@ili.ir

آدرس سایت

تلفن

۳۲۴۳۴۱۴۲,۳۲۴۳۴۵۲۰ (۰۵۶)

نمابر

۳۲۴۲۰۳۸۳

ساعت های کاری

-

آدرس

خیابان امام موسی صدر غربی، حاشیه میدان امام سجاد (ع)  (تمنای باران)

کد پستی: 9718843116

توضیحات