عکس هدر

مرکز آموزشی مدیریت استان خوزستان

مدیریت استان خوزستان

نام مدیر / مسوول

جمشید افشانی

استان / شهر

خوزستان - اهواز

زبان ها

جنسیت و گروه سنی پذیرش

پست الکترونیک

آدرس سایت

تلفن

۳۳۹۲۰۱۲۷ (۰۶۱)

نمابر

۳۳۹۲۰۱۵۸,۹

ساعت های کاری

-

آدرس

خیابان کیانپارس، خیابان سوم شرقی، پلاک یک

توضیحات