عکس هدر

مرکز آموزشی مدیریت استان سمنان

مدیریت استان سمنان

نام مدیر / مسوول

فاطمه ربانی

استان / شهر

سمنان - سمنان

زبان ها

جنسیت و گروه سنی پذیرش

پست الکترونیک

semnan@ili.ir

آدرس سایت

تلفن

۳۳۴۴۶۴۷۳,۳۳۴۵۱۰۴۸,۳۳۴۵۱۰۴۹ (۰۲۳)

نمابر

۳۳۴۴۶۴۷۳

ساعت های کاری

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 20 - پنج شنبه ساعت 8 تا 15

آدرس

میدان مطهری، بلوار مدرس (شهرک تعاون)، انتهای تعاون، خیابان خیرین مدرسه ساز و طبقۀ فوقانی سروش

توضیحات