عکس هدر

مرکز آموزشی مدیریت استان گلستان

مدیریت استان گلستان

نام مدیر / مسوول

امیر حسین غریب

استان / شهر

گلستان - گرگان

زبان ها

جنسیت و گروه سنی پذیرش

پست الکترونیک

kh.gorgan@ili.ir

آدرس سایت

تلفن

۳۲۲۴۱۵۰۴ (۰۱۷)

نمابر

۳۲۲۶۱۱۸۳

ساعت های کاری

-

آدرس

خیابان ولیعصر، عدالت 35

توضیحات