عکس هدر

مرکز آموزشی مدیریت استان مازندران

مدیریت استان مازندران

نام مدیر / مسوول

سیدمرتضی آصفی

استان / شهر

مازندران - ساری

زبان ها

جنسیت و گروه سنی پذیرش

پست الکترونیک

ili.mazandaran@chmail.ir

آدرس سایت

تلفن

۳۳۶۰۸۷۵۵,۳۳۶۰۸۷۵۶ (۰۱۱)

نمابر

۳۳۶۰۸۷۵۵,۳۳۶۰۸۷۵۶

ساعت های کاری

-

آدرس

ساری،خیابان امیر مازندرانی، خیابان رودکی، جنب بوستان کوشا سنگ، کانون پرورش فکری استان، مدیریت کانون زبان مازندران

کد پستی: 4816786563

توضیحات