عکس هدر

مرکز آموزشی ساوه

ساوه

نام مدیر / مسوول

جهان بخش قنبری

استان / شهر

مرکزی - ساوه

زبان ها

انگلیسی

جنسیت و گروه سنی پذیرش

برادران - نوجوانان
خواهران - نوجوانان

پست الکترونیک

آدرس سایت

تلفن

۴۲۲۲۳۷۵۰ (۰۸۶)

نمابر

ساعت های کاری

شنبه تا پنج شنبه 8 تا 14

آدرس

خیابان شریعتی 20، کانون پرورش فکری شماره یک

توضیحات