عکس هدر

مرکز آموزشی الشتر

الشتر

نام مدیر / مسوول

امین زاده عباس

استان / شهر

لرستان - الشتر

زبان ها

انگلیسی

جنسیت و گروه سنی پذیرش

برادران - نوجوانان
خواهران - نوجوانان

پست الکترونیک

آدرس سایت
تلفن

۳۲۵۲۴۵۷۰ (۰۶۱)

نمابر

ساعت های کاری

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 تا 12 و 15 تا 20 - پنج شنبه از ساعت 8 تا 12

آدرس

تقاطع خیابان کهمان و دانش آموز، کانون فرهنگی تربیتی شهید مطهری، کانون زبان ایران

توضیحات