عکس هدر

مرکز آموزشی بهارستان

بهارستان

نام مدیر / مسوول

مسعود وفاپور

استان / شهر

اصفهان - بهارستان

زبان ها

انگلیسی

جنسیت و گروه سنی پذیرش

برادران - کودکان
برادران - نوجوانان
برادران - بزرگسالان
خواهران - کودکان
خواهران - نوجوانان
خواهران - بزرگسالان

پست الکترونیک

آدرس سایت

تلفن

۳۶۸۲۸۱۳۱ (۰۳۱)

نمابر

۳۶۸۲۸۱۳۱

ساعت های کاری

شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13:30 تا 19:30

آدرس

خیابان الفت غربی، محلۀ 4، خیابان اروند، مجتمع آموزشی پرتو نور

توضیحات