عکس هدر

امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری بین کانون زبان ایران و ستاد توسعه‌ی فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری