عکس هدر

همزمان با هفته‌ی معلم
رییس کانون زبان ایران با مدرسان و کارکنان کانون زبان استان چهارمحال و بختیاری دیدار کرد