وبینار تخصصی چالش‌های تعیین سطح زبان‌آموزان توسط کارشناسان آموزشی استان فارس با...
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
دکتر مصطفی مومنی، رییس کانون زبان ایران با صدور احکامی جداگانه مسئولان جدید...
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
به دنبال راه‌اندازی پویش "هر کتابخانه کانون پرورش فکری یک مرکز کانون زبان" که از...
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
وبینار تخصصی چالش‌های تعیین سطح زبان‌آموزان توسط کارشناسان آموزشی استان فارس با...
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
دکتر مصطفی مومنی، رییس کانون زبان ایران با صدور احکامی جداگانه مسئولان جدید...
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
به دنبال راه‌اندازی پویش "هر کتابخانه کانون پرورش فکری یک مرکز کانون زبان" که از...
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
وبینار تخصصی چالش‌های تعیین سطح زبان‌آموزان توسط کارشناسان آموزشی استان فارس با...
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
دکتر مصطفی مومنی، رییس کانون زبان ایران با صدور احکامی جداگانه مسئولان جدید...
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
به دنبال راه‌اندازی پویش "هر کتابخانه کانون پرورش فکری یک مرکز کانون زبان" که از...
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
وبینار تخصصی چالش‌های تعیین سطح زبان‌آموزان توسط کارشناسان آموزشی استان فارس با...
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
دکتر مصطفی مومنی، رییس کانون زبان ایران با صدور احکامی جداگانه مسئولان جدید...
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
به دنبال راه‌اندازی پویش "هر کتابخانه کانون پرورش فکری یک مرکز کانون زبان" که از...
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
رسانه جدید
500 هزار زبان آموز
مفتخر به بیان آن هستیم
رسانه جدید
7 زبان زنده دنیا
مفتخر به بیان آن هستیم
رسانه جدید
شعبه در ۳۲ استان کشور
مفتخر به بیان آن هستیم
Loading
مشکلات خود را با پر کردن فرم مربوطه برای ما ارسال کنید
لینک وبسایت ها مرتبط
وبلاگ های تمام مراکز آموزشی در استان های کشور را مشاهده کنید
نمایش اطلاعات مرکز آموزشی مورد نظر شما
گالری تصاویر، ویدیو و فایل های صوتی نشریات کمک آموزشی
شبکه های اجتماعی کانون زبان ایران