1. نیازسنجی آموزشی

2. داده کاوی

3. تهیه و تدوین مواد آموزشی (عمومی و تخصصی)

4. طراحی آزمون های زبان های خارجی

5. ارزیابی سیستمی

1. پروژه های نیازسنجی آموزشی به منظور طراحی دوره های جدید برای مخاطبان با نیازهای ویژه 

2. طراحی الگوی توسعه با رویکرد دانش محور

3. پژوهش های مرتبط با نوآوری های آموزشی و استفاده از تکنولوژی های آموزشی

1-  فرم نظرسنجی از زبان آموزان درباره میزان رضایتمندی از کانون زبان ایران

 2-  فرم نظرسنجی از کارشناسان جذب

3- فرم نظرسنجی درباره مراکز آموزشی

4- فرم نظرسنجی درباره میزان رضایت زبان آموزان از نحوه برخورد کارکنان مراکز

5- فرم نظرخواهی از زبان آموزان

6- فرم درخواست انجام پروژه های پژوهشی در کانون زبان ایران

7- فرم مصاحبه متقاضیان تدریس در بخش کودکان/ نوجوانان/ بزرگسالان

8- فرم نظرخواهی از مدرسان در مورد امتحانات بخش انگلیسی (بزرگسالان)

9- فرم نظرخواهی از مدرسان در مورد امتحانات بخش انگلیسی (نوجوانان)

10- فرم نظرخواهی از مدرسان در مورد نظام فعلی بازدید کانون زبان ایران 

 

توجه: همکاران گرامی لطفاً  جهت دریافت فرم ها به منوی دانلود => داخلی => معاونت پژوهش مراجعه نمایید.

1-  پرداخت تشویقی به پژوهش مدرسان

2-  هسته های آموزشی- پژوهشی

3-  شیوه نامه انتشارات

درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...