هدف دوره مکالمه ویژه، فراهم ساختن موقعیتی مناسب برای فراگیرانی است که می‌خواهند زبان انگلیسی را بیشتر برای رفع نیازهای محاوره‌ای بیاموزند .در این دوره، تکیه بیشتر بر تقویت مهارت گفتاری می‌باشد تا فرصت کافی برای مشارکت فعال زبان‌آموزان جهت انجام فعالیت‌های متنوع انفرادی و گروهی در کلاس فراهم گردد و ضمن توجه به سایر مهارت‌های زبانی با پرداختن به موضوعات جذاب و به روز، زبان‌آموزان را به مباحثه و گفتگوی بیشتر ترغیب می‌نماید.

pre act

کتاب ACT به عنوان منبع اختصاصی تدوین شده توسط کانون زبان ایران، براساس رویکرد ارتباط محور و با استفاده از فعالیت های متنوع کلاسی در هر درس که مبتنی بر موضوع واحدی است، فرصت کافی برای مشارکت فعال زبان آموزان، کار گروهی و مباحثه در خصوص موضوعات جذاب و به روز را فراهم می نمایند.

ü      حضوری

ü      آنلاین

ü      خصوصی

ü      عادی

ü      فشرده

ü      طول کل دوره : 12 ترم

ü      مدت زمان هر ترم: 40 ساعت آموزشی(20 جلسه 90 دقیقه ای) + 1 جلسه آزمون پایان ترم

 

ü      مبتدی

ü      تعیین سطح شفاهی

جوان و بزرگسال
logo

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است و کلاس‌های آن غالباً در مراکز وابسته برگزار می‌گردید که اولین مرکز آموزشی مستقل با عنوان «مرکز آموزش زبان» از دهه‌ 1330 در چهارراه جمهوری راه‌اندازی شد