عکس هدر

مرکز آموزشی مدیریت استان تهران

مدیریت استان تهران

نام مدیر / مسوول

مجتبی پورضرغام

استان / شهر

تهران - تهران بزرگ

زبان ها

جنسیت و گروه سنی پذیرش

پست الکترونیک

modiriatkz.tehran@ili.ir

آدرس سایت

تلفن

۸۸۹۷۱۳۵۵ (۰۲۱)

نمابر

۸۸۹۷۱۳۲۳

ساعت های کاری

-

آدرس

خیابان فاطمی، خیابان حجاب، رو به روی سازمان آب، درب جنوب کانون پرورش فکری، دفتر مدیر استان کانون زبان تهران

توضیحات