درباره ما 

کانون زبان ایران 

از قدیمی ترین و بزرگترین مراکز آموزش زبان های خارجی در خاورمیانه

اخبار

رویدادها

ویژه

  • sl-ویژه

  • sl-مجازی

  • sl-غیرانگلیسی

portrait

نکته آموزشی هفته

نشریات جدید

  • گیاهان عجیب و غریب:  به سادگی غیر قابل باور

  • به شفافی کریستال، به زیبایی جواهر

  • دنیای شگفت انگیز حیوانات

  • اکنون زمان اکتشاف است!

  • میوه های عجیب