درباره ما 

کانون زبان ایران 

از قدیمی ترین و بزرگترین مراکز آموزش زبان های خارجی در خاورمیانه

اخبار

رویدادها

ویژه

  • sl-ویژه

  • sl-مجازی

  • sl-غیرانگلیسی

portrait

نکته آموزشی هفته

نشریات جدید

  • موج گرما واقعاً پرحرارت است!

  • همه روی عرشه! حرکت می کنیم

  • مواظب باشید! مغناطیس دارد.

  • فکرهای نو، ابزارهای نو

  • سفربه مکان های  عجیب