عکس هدر

مرکز آموزشی مدیریت استان هرمزگان

مدیریت استان هرمزگان

نام مدیر / مسوول

پروین پشت کوهی

استان / شهر

هرمزگان - بندرعباس

زبان ها

جنسیت و گروه سنی پذیرش

پست الکترونیک

bandarabas@ili.ir

آدرس سایت

تلفن

۳۳۶۷۹۱۱۵ (۰۷۶)

نمابر

۳۳۶۸۹۹۲۹

ساعت های کاری

-

آدرس

بلوار امام خمینی، خیابان فجر، کانون زبان ایران

کد پستی: 7916835157

توضیحات