عکس هدر

مرکز آموزشی مدیریت استان همدان

مدیریت استان همدان

نام مدیر / مسوول

-

استان / شهر

همدان - همدان

زبان ها

جنسیت و گروه سنی پذیرش

پست الکترونیک

آدرس سایت

تلفن

۳۸۲۴۷۴۰۰ (۰۸۱)

نمابر

۳۸۲۴۷۴۰۱

ساعت های کاری

-

آدرس

میدان بعثت، بلوار فاطمیه

توضیحات