عکس هدر

طی حکمی از سوی فاضل نظری:
«قاسم تنها» مدیرجدید دفتر مرکزی حراست کانون شد