اولین روز نمایشگاه سی و پنجم در غرفه کانون زبان ایران

صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
اولین روز نمایشگاه سی و پنجم در غرفه کانون زبان ایران
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
گزارش تصویری؛  اولین روز نمایشگاه سی و پنجم در غرفه کانون زبان ایران
گزارش تصویری؛  اولین روز نمایشگاه سی و پنجم در غرفه کانون زبان ایران
گزارش تصویری؛ اولین روز نمایشگاه سی و پنجم در غرفه کانون زبان ایران
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
رسانه جدید
گزارش تصویری؛  اولین روز نمایشگاه سی و پنجم در غرفه کانون زبان ایران
گزارش تصویری؛  اولین روز نمایشگاه سی و پنجم در غرفه کانون زبان ایران
گزارش تصویری؛ اولین روز نمایشگاه سی و پنجم در غرفه کانون زبان ایران
گزارش تصویری؛  اولین روز نمایشگاه سی و پنجم در غرفه کانون زبان ایران
گزارش تصویری؛  اولین روز نمایشگاه سی و پنجم در غرفه کانون زبان ایران
گزارش تصویری؛ اولین روز نمایشگاه سی و پنجم در غرفه کانون زبان ایران

درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...