سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران
رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران
رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران
رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران
رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران
رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران
رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران
رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران
رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد
سومین رویداد یک روزۀ تفریحی-آموزشی کانون زبان ایران برگزار شد

درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...