دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
۴ تیر ۱۴۰۳
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد
دورۀ توجیهی برای مدرسان جدید الورود آذربایجان غربی برگزار شد

درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...