کانون زبان ایران جهت تأمین کادرآموزشی خود برای آموزش زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، عربی و اسپانیایی و بر اساس نیاز مراکز آموزشی، در طول سال چند بار آزمون جذب مدرس برگزار می نماید.

اطلاع رسانی جهت این آزمون غالباً از طریق سایت کانون زبان ایران صورت می پذیرد و داوطلبان می توانند جهت شرکت در آزمون به صورت اینترنتی ثبت نام نمایند.

این آزمون شامل بخش کتبی، بخش شفاهی و دوره آموزشی کوتاه مدت می باشد به این ترتیب که پذیرفته شدگان آزمون کتبی در مصاحبه یا آزمون شفاهی شرکت می نمایند. کسانی که مرحله آزمون شفاهی را با موفقیت بگذرانند جهت شرکت در دوره آموزشی دعوت می شوند، در نهایت داوطلبان در صورتی که این دوره را با موفقیت بگذرانند جهت شروع همکاری به مراکز آموزشی معرفی می گردند.

در کلیه مراحل آزمون جذب مدرس 4 مهارت: شنیداری، گفتاری، نوشتاری، خواندن و همچنین مهارت تدریس توسط کارشناسان جذب مدرس کانون زبان ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد.

درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...