عکس هدر

بروشورها

راهنمای زبان آموزان گروه جوان و بزرگسال برای اتصال به کلاس های آنلاین کانون زبان ایران
870, KB
کتابچه راهنمای گروه کودکان بخش انگلیسی (ویژه والدین)
2,531.8 KB
کتابچه راهنمای گروه نوجوانان بخش انگلیسی
6,255.4 KB
کتابچه راهنمای گروه بزرگسالان بخش انگلیسی
3,860.2 KB

سایر

فایل های صوتی نشریات کمک آموزشی زبان آموزان

35,089.5 KB
12,866.8 KB
15,916.3 KB
29,905.4 KB
صدای مجله Seesaw مربوط به زمستان 95
20,010.8 KB
صدای مجله Rainbow مربوط به زمستان 95
29,573.8 KB