کانون زبان ایران / آزمون ها و گواهینامه ها / آزمون های حرفه ای کانون زبان

مخاطبان آزمون های  JCEو  SCE

 داوطلبان شرکت در این آزمونها اغلب کسانی هستند که مایلند سطح تسلط خود را به زبان انگلیسی جهت اهداف شخصی یا شغلی بیازمایند.

 

JCE برای افرادی با تواناییهای زبانی زیر مناسب است:

1. درک متونی با سطح دشواری متوسط که از منابع مختلفی من جمله مجلات، کاتالوگها، کتاب های داستانی و منابع قابل دسترس از طریق رسانه های گروهی گرفته شده اند.

2. درک منظور کسانی که به زبان انگلیسی درباره موضوعات عمومی از قبیل تحصیلات، سلامتی، هوا، سرگرمی، شغل و غیره صحبت می کنند.

3. توانایی برقراری ارتباط منسجم با دیگران به زبان انگلیسی (در بافت رسمی و غیر رسمی) و بیاناحساسات، عقاید و تجربیات

 

SCE برای کاربران زبانی با تواناییهای زبانی زیر مناسب است:

1. استفاده صحیح و موثر از زبان انگلیسی برای اهداف شغلی و تحصیلی

2. برقراری ارتباط با اعتماد به نفس و با انعطاف برای بیان عقاید، ارائه استدلال قوی، ارائه و درک سخنرانیها با موضوعات عمومی

3. صحبت کردن روان و صحیح درباره موضوعات روزمره

نتایج آزمون های   JCE و SCE می تواند توسط کارمندان اداری، خدماتی و بخش های صنعتی به عنوان مدرک انگلیسی پیشرفته استفاده شود. این آزمونها می توانند برای اهداف شغلی از قبیل تصمیم گیری درباره قابلیت یک کارمند  برای ارتباطات بین المللی، استخدام نیروهای جدید و ارزیابی سطح تسلط کارمندان به زبان انگلیسی استفاده شود.

JCE ( متمایز کننده مقاطع  intermediate, elementary و high-intermediate ) همچنین می تواند توسط موسسات آموزشی برای تایید سطح تسلط به زبان انگلیسی دانش آموزان استفاده شود.

SCE ( متمایز کننده مقاطع  high-intermediate, intermediate, elementary  و advanced ) همچنین می تواند توسط موسسات آموزشی برای استخدام مدرسان زبان انگلیسی واجد شرایط، از نظر تسلط آنها به زبان انگلیسی، استفاده شود.

ساختار آزمون JCE

 

بخش

نوع پرسش

1. درک شنیداری 

الف. مکالمات کوتاه

ب. مکالمات بلند

ج. متن کوتاه

  

چند گزینه ای

چند گزینه ای

چند گزینه ای

2. واژگان

چند گزینه ای

3. دستور زبان

چند گزینه ای

4. درک مطلب

چند گزینه ای

5. صحبت کردن

الف. داستان تصویری

ب. نقش گزاری

ج. بسط موضوع

 

شفاهی

شفاهی

شفاهی

  

ساختار آزمون SCE

بخش

نوع پرسش

1. درک شنیداری

الف. مکالمات کوتاه

ب. مکالمات بلند

ج. متن کوتاه

 

چند گزینه ای

چند گزینه ای

چند گزینه ای

2. واژگان

چند گزینه ای

3. دستور زبان

چند گزینه ای

4. آزمون بندش

چند گزینه ای

5. درک مطلب

چند گزینه ای

6. صحبت کردن

الف. داستان تصویری

ب. مکالمه

ج. تفسیر نمودار و جدول

د. مباحثه موضوعی

 

شفاهی

شفاهی

شفاهی

شفاهی

1. آزمونهای  JCEوSCE  هر سال دو بار در تابستان و زمستان برگزار می شود.

 

2. متقاضیان می توانند هر چند بار که مایل باشند در این آزمون ها شرکت نمایند.

 

3. محدودیت سنی برای شرکت در آزمونهای  JCEوSCE وجود ندارد.

 

4. آزمون های  JCEوSCE در دو مرحله برگزار می شود: آزمون کتبی و آزمون شفاهی.

 

5. هر شرکت کننده در آزمون های  JCEو  SCE یک گزارش آزمون شامل نمره های آزمونهای کتبی و شفاهی و اعلام سطح تسلط خود به زبان انگلیسی دریافت خواهد کرد.

 

6. نمره نهایی آزمونهای  JCEو  SCE 60 درصد به آزمون کتبی و 40 درصد به آزمون شفاهی بستگی دارد.

 

7. شرکت کنندگان در آزمون های  JCEوSCE  براساس پاسخ های صحیحشان نمره می گیرند. پاسخ ندادن به سوالات چندگزینه ای و یا انتخاب گزینه غلط نمره منفی ندارد. مهارت صحبت کردن براساس مؤلفه های مختلفی سنجیده می شود.  نمره دهی مهارت صحبت کردن از 1 تا 6   (خیلی ضعیف تا عالی) براساس مؤلفه های انتقال معنا، سامان دهی افکار، سرعت کلام، تلفظ، گرامر و لغت می باشد.

 

8. برای گرفتن مدرک، شرکت کنندگان باید حداقل 75 درصد کل نمره آزمون های  JCEو  SCE را کسب نمایند.

 

9. نام نویسی این آزمون ها پس از اعلام بخش امتحانات به صورت اینترنتی انجام می پذیرد.

درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...