کانون زبان ایران / راهنما / مقررات انضباطی - آموزشی
مقررات انضباطی شامل مجموعه ضوابطی است که به منظور ایجاد فضای سالم آموزشی و کنترل عوامل انسانی برای پیشبرد بهتر اهداف آموزشی و اجرایی وضع شده است.

 

حضور و غیاب

۱. زبان‌آموز باید بر اساس اطلاعات مندرج در کارت خود در سطح و کلاس (آنلاین/حضوری) تعیین شده حضور یابد.
۲. اگر زبان آموز به هر دلیلی در کلاسی غیر از کلاس تعیین شده حضور یابد، غایب محسوب می شود.
۳. زبان آموز باید رأس ساعت مقرر در کلاس حاضر شود.
۴. تعجیل در خروج از کلاس حضوری برای زبان آموزان فقط با هماهنگی با مسئول دفتر و ولی زبان آموزان امکان پذیر
است.
۵. حضور منظم و مستمر زبان آموزان در کلاس های آموزشی ضروری است.
۶. زبان آموزی که بیش از ۴ جلسه غیبت داشته باشد باید همان سطح را تکرار نماید.

۷. عدم حضور بیش از ۱۵ دقیقه از کلاس ۹۰ دقیقه‌ای (حضوری/آنلاین) غیبت محسوب می‌شود.

۸. هر ۴ تاخیر زیر ۱۵ دقیقه در ورود به کلاس یک غیبت محسوب می‌شود.

 

مقررات عمومی انضباطی

۱. رعایت ادب و احترام نسبت به مسئول مرکز آموزشی، کارکنان و مدرسان
۲. لباس زبان آموزان کلاس‌های حضوری باید از نظر دوخت و رنگ، ساده و متناسب با شئون یک مرکز آموزشی دولتی باشد.
۳. پوشش خواهران در کلاس‌های حضوری شامل:
الف- چادر، مانتو و شلوار ساده، جوراب و مقنعه مناسب
ب- مانتو و شلوار ساده، جوراب و مقنعه مناسب
- پوشش برادران در کلاس‌های حضوری شامل: پیراهن و شلوار ساده
۴. رعایت نظم و انضباط در کلاس
۵. عدم استفاده از وسایل الکترونیکی (موبایل، تبلت و ...) توسط زبان آموزان در طول جلسه کلاس حضوری
۶. رعایت حسن رفتار با سایر زبان آموزان
۷. همراه داشتن کارت کلاسی در طول دوره آموزشی توسط زبان آموزان

 

 

 

 

 


شرط سنی متقاضیان

شرط سنی ورود برای متقاضیان یادگیری زبان انگلیسی در گروه بزرگسالان پایان کلاس   هفتم و در بخش نوجوانان پایان کلاس چهارم ابتدایی و در بخش کودکان پایان کلاس اول ابتدایی است .

 

زبان آموز میهمان

 

زبان‌آموزان دوره‌های حضوری می‌تواند در طول یک دوره آموزشی حداکثر ۴ جلسه به طور پیوسته و یا در ۲ نوبت که مجموع آن ۴ جلسه می‌باشد در کلاس های مراکز دیگر شرکت کنند.

 

شرایط انتقال زبان آموز

 

زبان آموز مجاز است که در صورت تمایل بعد از گذراندن یک ترم در یک مرکز آموزشی، در یک مرکز آموزشی دیگر ادامه تحصیل دهد.

 

۱. انتقال بین مراکز درون شهری در فاصله زمانی بین دو ترم با پرداخت هزینه انتقال در مرکز مقصد و بر اساس امکانات موجود امکانپذیر است.

۲. انتقال از شهری به شهر دیگر تا قبل از جلسه دهم به صورت رایگان و بر اساس امکانات موجود در مرکز امکانپذیر است.

 

وقفه تحصیلی

 

ایجاد فاصله میان دو ترم تحصیلی که پیوستگی آموزش را بر هم می زند، وقفه تحصیلی نامیده می شود و به سه دسته مجاز، غیر مجاز و اجباری تقسیم می شود.

 

وقفه مجاز

استفاده از مرخصی های مجاز و پیش بینی شده در فواصل ترم های آموزشی توسط زبان آموزان می باشد که به تفکیک بخش به شرح ذیل می باشند:

 

الف – زبان آموزان در بخش انگلیسی گروه بزرگسالان به شرح زیر می توانند از وقفه تحصیلی مجاز استفاده نمایند:

قبول شدگان سطح  El3،  و قبول شدگان سطوح آموزشی مقاطع Ad, High, Inter, Pre در هر مقطع مجاز به استفاده از یک وقفه تحصیلی می‌باشند. قابل ذکر است وقفه‌های مجاز تحصیلی قابل ذخیره شدن نمی‌باشند.

 

ب –  زبان‌آموزان گروه نوجوانان پس از قبولی در سطح Run4 در هر مقطع به شرط قبولی مجاز خواهند بود یک ترم وقفه تحصیلی داشته باشند.

 

پ  –  زبان‌آموزان گروه کودکان پس از قبولی در سطح Step4 در هر مقطع به شرط قبولی مجاز خواهند بود یک ترم وقفه تحصیلی داشته باشند.

 

 

وقفه غیر مجاز

ایجاد هر گونه وقفه تحصیلی که مغایر با موارد پیش بینی شده در قسمت بالا باشد وقفه تحصیلی غیر مجاز یا ترک تحصیل تلقی می شود و شرایط ادامه تحصیل این دسته از زبان آموزان ملزم به گذشت یک ترم تحصیلی در کانون زبان و شرکت مجدد در آزمون تعیین سطح می‌باشد.

 

وقفه اجباری

در صورتی که از طرف مرکز آموزشی وقفه ای در ادامه تحصیل زبان آموزان ایجاد شود بطور مثال اگر در یک یا چند سطح آموزشی، کلاسی برای زبان آموزان ارائه نگردد، مدیر مرکز آموزشی می تواند برای این گروه از زبان آموزان حداکثر تا 2 دوره وقفه اجباری منظور نماید.

 

 

 

 

 

 

 


درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...