ارسال مشکلات

به سیستم پشتیبانی مخاطبان خوش آمدید. لطفاً بعد از درج مشکل در قسمت توضیح، نام و نام خانوادگی زبان آموز، شماره زبان آموزی و شماره تماس خود را نیز در همان قسمت بنویسید.

logo

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است و کلاس‌های آن غالباً در مراکز وابسته برگزار می‌گردید که اولین مرکز آموزشی مستقل با عنوان «مرکز آموزش زبان» از دهه‌ 1330 در چهارراه جمهوری راه‌اندازی شد