نتیجه جستجوی محصولات با امکان پیشنهاد

کتاب های مقطع Basic
کتاب های سطوح Basic با هدف آشنایی زبان آموزان با ساختارهای ساده و ابتدایی جملات و همچنین ارتقا دانش واژگان آنان تهیه شده است.

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...