مواد آموزشی مقطع Advanced

Loading

مواد آموزشی مقطع Advanced

در این مقطع تمرکز بر متنهای خواندنی پیشرفته و موضوعات مناسب جهت بحث می باشد. این کتابها همچنین شامل چندین فعالیت شنیداری می باشد که مطابق و هماهنگ با موضوعات متون و بحثها تهیه شده اند.
۱ رای
مواد آموزشی مقطع Advanced

پس از آنکه در دوره های پیشین گرامر زبان انگلیسی به نحو کامل وجزئی آموزش داده شد . در سطوح Advanced   تمرکز بر متنهای خواندنی پیشرفته و موضوعات مناسب جهت بحث می باشد.  این کتابها همچنین شامل چندین فعالیت شنیداری می باشد که مطابق و هماهنگ با موضوعات متون و بحث ها تهیه شده اند. هدف بر آن بوده است که در پایان آموزش این کتابها زبان آموزان به مهارت کامل در گفتار و شنیدار دست یابند. بعلاوه همه این مهارتها ، مهارت پاراگراف نویسی، مقاله نویسی،و نامه نگاری نیز  بصورت کامل بیان گردیده است :

Advanced 1 در این کتاب پس از یادگیری در مورد , Outline ,Topic sentence , Support sentences انواع پاراگرافها و موارد کاربرد معرفی میگردد.

  Advanced 2   در این سطح نیز بعلاوه  بر موارد فوق ،نگارش انواع پاراگراف از قبیل process , or cause and effect ,….   طرح گردیده است.

Advanced 3  در این سطح نیز با معرفی نحوه نگارش انشاء، نامه های رسمی ، اداری ، تجاری ،و همچنین نحوه نوشتن ایمیل و نامه تقاضای کار زبان آموزان با پشتوانه قوی ای از دانش  کانون زبان را ترک می نمایند. 

تعداد بازدید: ۴۴,۰۹۴

درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...