بخش نوجوانان

شاخه مکالمه
بخش نوجوانان عربی از سال ۱۳۹۷ با هدف آموزش مکالمه عربی نوین و کاربردی به نوجوانان تأسیس شد. برای آموزش زبان عربی به دانش آموزان که هیچ اندوخته ای از زبان عربی ندارند مجموعه ای تدارک دیده شد و برای نشان دادن نزدیکی بین دو زبان و فرهنگ ایرانی و عربی از اسم بستان العربیه استفاده شد که نشان دهنده قرابت بین بوستان سعدی در زبان فارسی و بستان العربیه به معنای باغ عربی می‌باشد.
در مجموعه بستان العربیه سعی شده است از ملموس‌ترین و پرکاربردی‌ترین واژگان برای آموزش نوجوانان استفاده شود و کتاب کاملاً موقعیت محور، طراحی شده است.

در دوره مکالمه نوجوانان رویکرد اصلی آموزش، توانا ساختن زبان آموز در بهره گیری از مهارتهای چهارگانه زبان است که زبان آموزان را قادر به تعامل با جهان عرب می کند و به شکل طبیعی ایشان را در درس عربی مدرسه نیز توانمند می سازد.این دوره با استفاده از روشهای نوینی چون بازی های زبانی و مشاهده فیلم و کارتون به کمک مدرسان مسلط آموزش داده می شود.

این دوره آموزشی شامل چهار مقطع و دوازده سطح (یا ترم تحصیلی) است و حدوداً ۵۰۰ ساعت آموزشی است.

۱. الإرادة (۱-۳)

۲. المحاولة (۱-۳)

۳. التفوق (۱- ۳)

۴. التمیّز (۱ - ۳)

عناوین سطوح و کتاب‌های هر ترم

 

 • ترم اول اساسیة بستان (کتاب أساسیة بستان )

بستان العربیه

 

 • ترم دوم بستان ۱ (نیمه اول کتاب بستان ۱)

بستان ۱

 • ترم سوم بستان ۲ (نیمه دوم کتاب بستان ۱ )

 

 • ترم چهارم بستان ۳ (کتاب بستان ۲)

بستان ۲

 • ترم پنجم بستان ۴ (کتاب بستان ۳)

بستان ۳

 • ترم ششم بستان ۵ (کتاب بستان ۴)

بستان ۴

 • ترم هفتم بستان ۶ (کتاب بستان ۵ )

بستان ۵

 • ترم هشتم بستان ۷ (دوره آموزش با داستان مقدماتی )

 

 • ترم نهم بستان ۸ ( کتاب بستان ۶)

 

 • ترم دهم بستان ۹ (کتاب بستان ۷ )

 

 • ترم یازدهم بستان ۱۰ ( دوره آموزش با داستان پیشرفته)

 

 • ترم دوازدهم بستان ۱۱ (کتاب بستان ۸)

 

تاکید بر روش شنیداری و استفاده از هوش دیداری و در نتیجه به خاطر سپاری بهتر و بیشتر و آسان تر، تمرکز هر درس حول یک محور برای درک بیشتر زبان آموز از موضوع، وجود تمرینات متنوع و متعدد و سطح بندی شده، به علاوه آموزش زبان از طریق بازی‌های هدف‌مند، علمی و جذاب که سهم زیادی در یادگیری زبان آموزان دارد و استفاده از تصاویر رنگی و شاد متناسب با روحیه زبان آموزان، و بکار بردن انیمیشن‌های به روز کشورهای عربی و شعر های متناسب با دروس، ارزیابی و پیشرفت زبان آموز در طول ترم توسط خودش و توسط استاد از مزایای این بسته آموزشی می باشد.

از زبان آموز انتظار می رود پس از پایان این دوره به اهداف زیر دست یابد.
۱. توانایی ساخت جملات صحیح از دروس (نتیجه آموزش این بسته صرفا آموزش واژه نیست بلکه جمله است.)
۲. به خاطر سپردن جملات و واژگان بنیادین در یک مکالمه
۳. کسب توانایی سؤال سازی و پرسش
۴. کسب توانایی نسبی نگارش به زبان عربی با تکیه به ساختارها و تعابیر آموخته شده
۵. شناخت کامل زمان و صیغه افعال مضارع و ماضی و منفی آنها و به کارگیری افعال
۶. شناخت کامل ضمایر، اسم های اشاره و موصولات
۷. فراگیری قواعد کاربردی و استفاده از آنها برای مکالمه صحیح

بخش بزرگسالان

دپارتمان عربی در سال ۱۳۶۱ با هدف آموزش زبان عربی به شیوه امروزی و برخوردار از قابلیت های کاربردی تأسیس شد که در ابتدا با رده سنی بزرگسالان در دو شاخه مکالمه و قواعد شروع به کار کرد.

۱- شاخه مکالمه
در این شاخه رویکرد اصلی آموزش، توانا ساختن زبان آموز در بهره گیری از مهارتهای چهارگانه زبان بوده و با استفاده از روشهای سمعی ـ بصری به کمک مدرسان مسلط آموزش داده می شود. بسته آموزشی مورد استفاده در شاخه مکالمه، کتابهای صدی الحیاة ( پژواک زندگی ) می باشد.
این دوره آموزشی شامل چهار مقطع و سیزده سطح (یا ترم تحصیلی) و حدوداً ۵۵۰ ساعت است و به ترتیب عبارتند از :
۱. دوره بنیادین ۱ ترم (کتاب الأساسیة)

۲. دوره مقدماتی ۴ ترم (۴ کتاب التمهیدیة به همراه دفتر التطبیقات)

۳. دوره میانی ۴ ترم (۴ کتاب المتوسطة  به همراه دفتر التطبیقات) 

۴. دوره پیشرفته ۴ ترم (۴ کتاب العالیة)

 

زبان آموز با سپری کردن موفق این دوره ها می تواند به عربی صحبت کند، متون عربی را بخواند و با زبان عربی مطالبی نوشته و نامه نگاری کند.

 

کتاب‌های صدی الحیاة (پژواک زندگی)

بسیاری از دانشجویان، معلمان، مدیران، پژوهشگران و علاقه‌مندان سفر به کشورهای عربی یا استفاده‌کنندگان از رسانه ها و نشریات و کتابهای جدید عربی همواره از فقدان مجموعه ای جذاب، هدفمند، پویا و برخوردار از اجزاء مورد نیاز آموزش زبان در عرصه زبان عربی رنج برده‌اند، کانون زبان با تولید بسته آموزشی " صدی الحیاة " سعی در ارائه راه حلّ مناسبی برای رفع این مشکل داشته است. در مجموعه "صدی الحیاة" که شامل کتاب زبان آموز ـ دفتر تمرین ـ راهنمای معلم ـ نوار یا لوح فشرده صوتی و برخی فیلم های کمک آموزشی است، کوشش شده است زبان عربی با در نظر گرفتن مهارت های شنیدن، سخن گفتن، خواندن و نوشتن در قالبی جذاب و متناسب با نیازهای کاربردی آموزش داده شود.
تفاوت های ظاهری و آماده سازی مجموعه با بهره گیری از شیوه های نوین و جذّاب از نکات برجسته این مجموعه است. گفتگوها، تعابیر، واژگان و متون ضبط شده در نوار یا لوح فشرده صوتی کار فراگیری لهجه و لحن درست عربی را هموار ساخته، امکان تقویت مهارت شنیدن را نیز فراهم می سازد.

صدی الحیاة ـ المرحله الاساسیه ( دوره بنیادین )
نخستین کتاب از مجموعه "صدی الحیاة" مربوط به آموزش بنیادین زبان عربی است. این کتاب شامل ساده ترین گفتگو ها، آشنایی با واژگان پرکاربرد زبان عربی، آموزش تلفظ کلمات به لهجه عربی و آشنایی با نشانه های این زبان و چگونگی دگرگونی کلمات در ساختارهای زبان عربی و به عنوان مدخل و پیش نیاز برای مراحل بعدی است.

 

مرحله اساسیه

 

صدی الحیاة ـ المرحله التمهیدیه ( دوره مقدماتی )
در این مرحله محور اصلی، آموزش شنیدن و سخن گفتن و فراگیری قالب های زبانی و شبیه سازی آن است. گفت و گو با مـوضوع‌های کـاربردی و روزمـره، متن های سـاده، اصطلاحات و واژه های پرکاربرد و آموزش دستور زبان عربی با تمرین های متنوع از گام های مهمی است که زبان آموز در این مرحله بر می‌دارد.

 

مرحله تمهیدیه

 

صدی الحیاة ـ المرحله المتوسطه (دوره میانی)
این مرحله بر اساس آشنایی نسبی زبان آموز با زبان عربی بخشهای جدیدی از این زبان به او آموزش داده می شود.
گنجاندن حدود سی گفتگو در موضوع های متنوع، ارائه متون دشوارتر و برخوردار از اصطلاحات و تعابیر، استفاده از بخش شنیداری مستقل و آموزش ضرب المثل‌های پر کاربرد محتوای این دوره را شامل می شود. این مرحله نیز همچون مرحله پیشین شامل ۴ کتاب و ۴ دفتر می‌باشد.

 

مرحله متوسطه

 

صدی الحیاة ـ المرحله العالیه (دوره پیشرفته)
در این مرحله آموزش های تکمیلی زبان عربی و گسترش دامنه واژگان و ساختارهای پیچیده‌تر ارائه می شود.
بهره گیری از متون غنی و ادبی و بستر سازی برای آموزش انشاء و نامه نگاری از دیگر ویژگیهای مرحله پیشرفته است.
در این مرحله مهارت خواندن و نوشتن بر مهارت شنیدن و سخن گفتن پیشی می‌گیرد. گرچه وجود بخش های مستقل شنیداری و نیز فضای کلی حاکم بر مجموعه همچنان دو مهارت مهم شنیدن و سخن گفتن را از نظر دور نمی دارد.
گنجاندن اصطلاحات رسانه ای , بخش‌هایی از شعر و ادب، ضرب‌المثل ها، ترجمه از فارسی به عربی و تصحیح و نشانه گذاری از دیگر آموزش های مورد توجه در این مرحله است.
این مرحله در ۴ کتاب برای فرا گیرندگان عرضه شده است.

 

مرحله عالیه

 


۲- شاخه قواعد
آموزش در این شاخه در دو مرحله عمومی (در ۵ تـرم تحصیلی) و تخصصی (در ۶ تـرم تحصیلی) انجــام می گیرد. در مرحله عمومی زبان آموز کلیات دستور زبان عربی را در صرف و نحو آموخته و یک دوره کامل از ساختار شناسی واژگان و جمله های عربی را فرامی گیرد.
در مرحله تخصصی نیز موارد دقیق تر و پیچیده تر دستور زبان را در سطحی گسترده تر ولی با تمرکز بر آموزش کاربردی آن در تحلیل جمله ها و عبارات به همراه اطلاعات فشرده ای از علوم بلاغت می آموزد.
دوره عمومی قواعد برای دانش آموزان، دانشجویان، شرکت‌کنندگان در کنکور و علاقه‌مندان به فهم متون تاریخی و دینی و اسلامی و دوره تخصصی برای داوطلبان شرکت در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها (مقاطع ارشد و دکترا) و مدرسان و پژوهشگران سودمند می‌باشد.
طول این دوره حدوداً ۴۶۰ ساعت است و به ترتیب عبارت است از:

۱ ـ دوره عمومی ۵ ترم (کتاب های صرف ساده و آموزش نحو)

 

کتاب صرف ۱

۲ ـ دوره تخصصی ۶ ترم (کتاب های مبادئ العربیة)

 

مبادی العربیه ۱

 

۳- دوره ترجمه

این دوره در ۴ سطح برگزار می شود و هدف از تشکیل این دوره ها ایجاد آمادگی لازم جهت شرکت در امتحانات کنکور دانشگاه ها و مترجمی عمومی و رسانه ای می باشد. این کلاس ها مهارت های لازم جهت شرکت در این امتحانات را و فهم رسانه های گروهی عربی را به زبان آموزان می دهد.

 

۴. دوره گویش عراقی
زبان آموزانی که سطح مقدماتی ۴ را به اتمام رسانده ‏اند می‏ توانند در این دوره شرکت کنند. این دوره شامل ۵ سطح می‏ باشد و می‏‌تواند برای زائرین عتبات عالیات در عراق، بازرگانان و علاقه مندان به گویش عراقی مفید باشد. این دوره می ‏تواند حتی برای ایرانیانی که در ایران با گردشگران یا زائران عراقی که برای گردشگری، تجارت و یا خدمات پزشکی به ایران سفر می‏ کنند نیز مفید باشد.

 

کتاب گویش عراقی

۵ ـ دوره گویش شامی
با توجه به نیازی که زبان آموزان عربی به گویشهای مختلف دارند تلاش شده است که این گویش‌ها برگرفته از کشورهای عربی و درقالب کتابهایی با متد علمی و آموزشی تألیف شده باشد که گام اول با آموزش گویش شامی (سوریه، لبنان، فلسطین و اردن) با محوریت کتاب شذی الحیاة و فیلم‌هایی با این گویش برداشته شد و تلاشها برای تألیف کتاب در مورد گویشهای دیگر مانند عراقی، خلیجی و مصری نیز در آینده به ثمر خواهد نشست.

 

 

شذی الحیات

 

کلاسهای گویش شامی شامل ۴ ترم تحصیلی و حدوداً ۱۶۸ ساعت است.


۶. دوره مکالمه آزاد مقدماتی و میانی و پیشرفته
زبان‌آموزان مقدماتی یا میانی یا پیشرفته می‏‌توانند برای تقویت مکالمه درباره موضوعات مختلف مرتبط با زندگی روزمره در این کلاس‌‏ها شرکت نمایند. در طی این دوره زبان آموزان به تمرین هر چه بیشتر مکالمه و مشارکت گروهی در گفتگو و ارتقاء دانش علمی و مهارتی در گفتگوی عربی در موضوعات فرهنگی، اجتماعی، پزشکی، گردشگری، بازرگانی و غیره تشویق می‏‌شوند.

لازم به ذکر است جهت آگاهی از اخبار بخش عربی کانون زبان و دریافت ویدیوهای آموزشی می توانید به صفحه اینستاگرام بخش عربی به نشانی https://instagram.com/ILI.ARABIC.DPT مراجعه نمایید.

برای یادگیری زبان عربی، توجه به چهار مهارت اصلی زبان (شنیدن، خواندن، گفتن و نوشتن) از اهمیت بالایی برخوردار است. این زبان آموز است که در کلاسهای عربی، نقش عمده فعالیت های کلاسی را بر عهده دارد و معلم فقط نقش ناظر و هدایت کننده را بر عهده دارد یعنی این زبان آموز است که باید اصطلاحات، واژگان، تعابیر، جمله های گفتگویی (دایلوگ‏ها)، متن ها و دستور زبان را در منزل مطالعه نموده و توسط لوح فشرده شنیده و با استفاده از قاموس (فرهنگ لغت) معنای کلمات نامفهوم را استخراج کرده و بکار ببرد و تا زمانی که زبان آموز به مرحله تولید زبانی با استفاده از قرار دادن خود در موقعیتهای مجازی (رستوران ـ فرودگاه ـ بیمارستان ـ فروشگاه ـ پارک و غیره) و استفاده از موضوعات یاد گرفته شده نرسد نمی‌تواند به پایدار سازی و حفظ مطالب در ذهن خود کمک کند.
زبان آموز در مرحله بعدی باید با استفاده از کتابها و لوح های فشرده کمک آموزش و داستانهای مختلف و سایتهای آموزشی عربی به گسترش دایره واژگان و اصطلاحات و ساختارهای زبانی خود بپردازد. البته نباید فراموش شود که یادگیری زبان عربی به معنای زندگی کردن و فکر کردن به این زبان و پرهیز از ترجمه فارسی به عربی در ذهن و استفاده از زبان در خارج از کلاس و در موقعیت‌های مختلف می باشد.

 

 

برای کلاس‌های حضوری و آنلاین ارزشیابی به صورت زیر می باشد:

ارزشیابی مستمر فعالیت های کلاسی ۷۰%  + آزمون پایانی ۳۰% = نمره نهایی

نمره قبولی در پایان ترم حداقل ۷۰ از ۱۰۰ می باشد. به زبان‌آموزان در پایان هر ترم گواهی و پس از اتمام کل دوره مدرک رسمی کانون زبان ایران اعطاء می‌گردد.

 

در راستای تقویت آموخته‌های زبان آموزان ،بخش عربی محصولات مختلف کمک آموزشی را تولید و ارائه کرده است.

۱ـ القاموس التمهیدی ( فرهنگ لغت مقدماتی)
فرهنگ لغتی دو زبانه (عربی - فارسی - عربی) همراه با کلمات مترادف و متضاد و جمع و مفرد آن‌ها 

 • مناسب برای تمامی زبان آموزان مراحل ابتدائی و مقدماتی آموختن زبان عربی
 • کمک کننده به زبان‌آموزان مراحل میانی و پیشرفته برای تکرار کلمات و فراموش نشدن آن‌ها
 • استفاده از کلمات و معنای متناسب با دایره واژگان زبان‌آموزان مراحل ابتدایی
 • ظاهری جذاب با رنگ‌بندی متنوع و قابلیت حمل آسان
 •  روان بودن بیان کلمات با حرکات اِعراب
 • ارائه مثال و شرح در کلماتی که برای توضیح بهتر نیازمند مثال و شرح بوده اند.
 • ترتیب‌دهی کلمات بر اساس شکل ظاهری آنها و نه بر اساس ریشه کلمات؛ امری که باعث آسانی دسترسی مطالعه‌کنندگان شده است.

 

القاموس تمهیدی

 

۲- ندى الحیاه (شبنم زندگى)   

 بر اساس نیاز زبان آموزان به فرهنگ واژگانی که علاوه بر گردآوری معادل‌های عربی و فارسی برای واژگان و اصطلاحات بکار رفته در مجموعه آموزشی صدی الحیاه، در بخاطر سپاری این کلمات در دوره آموزشی و آسان‌سازی فراگیری آنها مؤثر باشد، فرهنگ واژگان ندی الحیاة به شکل مکتوب و الکترونیکی آماده گردیده است. 

 

ندی الحیات  

 

۳ـ شاهِد و تَعلَّم (ببین و بیاموز)
با توجه به نیاز زبان آموزان بویژه در سطوح مقدماتی به استفاده از منابع دیداری و شنیداری کتابی با هدف تقویت فهم از طریق شنیدن به شکل کتاب فیلم با ۴۵ درس آماده شده است که هر ۱۵ درس با تمرین های ویژه ای و با در نظر گرفتن سطح دشواری برای هر یک از مراحل سه گانه مقدماتی ، میانی و پیشرفته طراحی گردیده است. برخورداری از منبع دیداری و شنیداری از جمله مزیت‌های این کتاب است.

 

شاهد و تعلم

 

۴ـ تعلّم اللهجه العراقیه (گویش عراقی را یاد بگیر)

این کتاب نخستین کتاب آشنایی با گویش عامیانه عراقی به شیوه‌ای کاربردی و علمی است. تفاوت میان زبان فصحیح و رسمی عربی با زبان عامیانه از جمله دشواری‌های فراگیران زبان عربی است و این کتاب کوشیده است که آشنایی مقدماتی با لهجه عامیانه عراقی را فراهم سازد. این کتاب با هدف پاسخگویی به نیازهای آموزشی زبان آموزان زبان عربی در چهار سطح در جهت افزایش مهارت‌‏های چهارگانه تألیف شده است.

 

 کتاب گویش عراقی

 

۵ـ شذى الحیاه (رایحه زندگى)
این کتاب نخستین کتاب آشنایی با گویش های عامیانه عربی به شیوه‌ای آموزشی و هدفمند است. تفاوت میان زبان فصحیح و رسمی عربی با زبان عامیانه از جمله دشواری‌های فراگیران زبان عربی است و این کتاب کوشیده است که آشنایی مقدماتی با لهجه‌های عامیانه را فراهم سازد. در جلد نخست این کتاب علاوه بر ارائه اطلاعات لازم در خصوص گویش‌های مختلف عربی و اصول عمومی آن ـ به آموزش لهجه شامی ( سوریه ـ لبنان ـ فلسطین و بخشی از اردن ) پرداخته شده است.

 

شذی الحیات

 

۶ـ المقتطفات (گزیده‌ها) 

 این مجموعه شامل فیلم‌ها و برنامه‌های آموزشی کشورهای عربی برای تقویت دایره واژگان و آشنایی با جمله های عربی و ساختار آنها توسط کشورهای عربی ساخته شده و در اختیار زبان آموزان قرار می‌گیرد. در این سی‌دی‌ها زبان آموز می‌تواند فیلم را با زیرنویس ببیند یا برای ارزیابی مهارت شنیداری خود، زیرنویس را غیر فعال نماید.

 

مقتطفات

 

 

۷-  المجموعة القصصیه ۱ و ۲ (مجموعه داستانی ۱ و ۲)

 این مجموعه به جهت تقویت مهارت خواندن، شنیدن و گسترش دایره واژگان زبان آموزان عربی است که شامل ۱۴ کتاب داستان می‌باشد و به شکل نرم افزار چند رسانه‌ای تولید شده است کاربران می‌توانند علاوه بر بخش صوتی این مجموعه متن داستان را مشاهده و از این طریق به ارزیابی میزان فهم شنیداری خود نائل شوند.

 

مجموعه القصصیه


درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...