زبان ترکی استانبولی (Türkçe) از دسته زبان‌های ترکی (ترکی استانبولی، آذری، قزاقی، قرقیزی، تاتار، ترکمنی و ازبکی) و از خانواده‌ی زبان‌‌های آلتایی (Altaic) است که در ترکیه، بلغارستان، قبرس، یونان و بخش‌هایی از کشورهای دیگر (نظیر آلمان) که مهاجران ترک‌زبان در آنجا ساکن هستند، بکار می‌رود. در دنیا، در زمان نگارش این مطلب، حدود ۸۱ میلیون نفر به زبان ترکی استانبولی سخن می‌گویند.

در دنیای امروز، چند زبانه بودن یک مزیت آشکار است و افراد زیادی با کسب دانش زبانی بیشتر سعی در ارتقا سطح ارتباطات خود با جهان خارج دارند تا بتوانند موقعیت‌های بیشتری را برای خود خلق کنند.

در کشور ما طی چند سال اخیر، زبان ترکی در کنار زبان‌های انگلیسی، آلمانی و فرانسه تبدیل به یکی از پرطرفدارترین زبان‌ها برای یادگیری شده است و روز به روز بر تعداد متقاضیان یادگیری این زبان افزوده می‌شود. کانون زبان ایران به جهت پاسخگویی به نیازهای مخاطبان خود در سال ۱۴۰۱ اقدام به راه‌اندازی دپارتمان آموزش زبان ترکی کرد.

زبان ترکی‌استانبولی نیز مانند سایر زبان‌های خارجی، بر اساس استاندارد بین‌المللی CEFR، در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته طبقه‌بندی می‌شود که در ادامه به شرح این دوره‌ها می‌پردازیم. 

سطوح آموزشی بخش ترکی استانبولی شامل ۱۲ سطح به شرح زیر می‌باشد: 

سطح مقدماتی  (   A2 و A1 )

 

نام مقطع نام سطوح منابع آموزشی
A1 A1.1 İstanbul A1
A1.2 İstanbul A1
A2 A2.1 İstanbul A2
A2.2 İstanbul A2

سطح متوسط ( B1, B2 )

 

نام مقطع نام سطوح منابع آموزشی
B1 B1.1 İstanbul B1
B1.2 İstanbul B1
B2 B2.1 İstanbul B2
B2.2 İstanbul B2

پیشرفته ( +/C1 )

 

نام مقطع نام سطوح منابع آموزشی
1+/C1
1/1+C1
İstanbul C1/+
1/2+C1
İstanbul C1/+
2+/C1
2/1+C1
İstanbul C1/+
2/2+C1
İstanbul C1/+
دوره‌های آموزشی به صورت عادی، ویژه، فشرده و یا فوق فشرده ارائه می‌شوند. 

 

دوره‌های عادی

هـر دوره شـامل ۲۰ جلسـه آموزشـی و یـک جلسـه آزمـون پایـان تـرم اسـت. تعـداد جلسـات در هـر هفتـه ۲ جلسـه می‌باشـد و هـر جلسـه ۹۰ دقیقـه بـه طـول می‌انجامـد. 
 

دوره‌های ویژه

هـر دوره شـامل ۲۰ جلسـه آموزشـی و یـک جلسـه آزمـون پایـان تـرم اسـت. تعـداد جلسـات در هـر هفتـه ۱ جلسـه ( ۳ سـاعت ) می‌باشـد کـه هـر جلسـه‌ی آن ۱۸۰ دقیقـه بــه طــول می‌انجامــد. 

دوره‌های فشرده 

هــر دوره شــامل ۴۰ جلســه آموزشــی و دو جلســه آزمــون پایــان تــرم اســت. تعــداد جلسـات در هـر هفتـه ۲ جلسـه ( ۳ سـاعت) می‌باشـد کـه هـر جلسـه‌ی آن ۱۸۰ دقیقـه بــه طــول می‌انجامــد. 

دوره‌های فوق فشرده

هـر دوره شـامل ۶۲ جلسـه‌ی آموزشـی و یـک جلسـه آزمـون پایـان تـرم اسـت. تعـداد جلسـات در هـر هفتـه ۳ جلسـه ( ۴ سـاعت) می‌باشـد کـه هـر جلسـه‌ی آن ۲۱۰ دقیقـه بــه طــول می‌انجامــد. 
 

مواد آموزشی

سیستم آموزشی کانون زبان ایران بر اساس کتاب İSTANBUL می‌باشد. این کتاب ویژه‌ی آموزش زبان ترکی استانبولی به غیر ترک‌زبانان در دنیاست و بی‌شک ترکیبی از ۴ مهارت مکالمه، خواندن، نوشتن و شنیداری زبان ترکی می‌باشد. این کتاب در ایران نیز به سهولت یافت می‌شود.

مجموعه کتب İSTANBUL یکی از معتبرترین، استانداردترین و نوین‌ترین منابع در زمینه‌ی آموزش زبان ترکی استانبولی محسوب می‌شود که حاصل تجربه و تخصص اساتید با تجربه و برجسته‌ی دانشگاه استانبول می‌باشد. محتوای آموزشی این مجموعه بر اساس ارتباطات و تعاملات زبان‌آموزان با افراد و جهان واقعی نگارش شده است.

هر کتاب مجموعه İSTANBUL دارای شش درس است و هر درس سه موضوع مختلف را پوشش می‌دهد. دروس کتاب‌های این مجموعه دارای بانکی غنی از واژگان پرکاربرد است که در مکالمات روزمره بکار می‌رود و در نتیجه باعث می‌شود تا توانایی برقراری ارتباط (مکالمه کردن) و مهارت صحبت کردن (Konuşuyorum) فرد تا حد به سزایی افزایش یابد. از دیگر ویژگی‌های این مجموعه آنست که تمارین و توضیحات تکمیلی جهت تقویت دانش قواعد دستوری و ارتقاء دایره‌ی واژگان زبان‌آموزان در نظر گرفته شده است. همچنین در پایان هر درس یک فهرست واژگان و یک جدول خود ارزیابی وجود دارد که موجب تثبیت فرآیند یادگیری می‌شود. 

سایر ویژگی‌های مجموعه‌ی İSTANBUL عبارتست از:

    • مطابق با استانداردهای روز اروپا

    • آموزش گام به گام و از پایه

    • تمارین کافی در هر درس برای یادگیری بهتر

    • به کارگیری واژگان پرکاربرد در متون به کار رفته

    • معرفی منابع متعدد برای بالا بردن دایره‌ی واژگان

 

مواد کمک آموزشی

فرهنگ جامع کیمیا (جمشید صالح‌پور) 

فرهنگ لغات فارسی-انگلیسی-ترکی استانبولی انتشارات رهنما

فرهنگ کوچک ترکی استانبولی-فارسی انتشارات رهنما 

 Misalli Büyük Türkçe Sözlük

 Büyük Türkçe Sözlük

 Türkçe Farsça Sözlük (Kanar)  Yedi İklim

 Türkçe Öğreniyoruz

 Türkçe Öğrenelim  Yabancılara Türkçe Öğretimi

 Hitit

 Orhun

  

 

 

انتظارات آموزشی از هر سطح

سطح A1: این سطح به آموزش عبارات ساده و مورد نیاز در مکالمات اولیه می‌پردازد و نکات ابتدایی مانند حروف الفبای زبان و دستور جملات ساده را آموزش می‌دهد. 

سطح A2: دومین سطح از مرحله مقدماتی، به ارائه‌ی اطلاعات بیشتر در خصوص مکالمات روزمره مانند کلمات مورد نیاز در محیط کار، مدرسه و دانشگاه، خرید کردن، معرفی خود و خانواده و … می‌پردازد. 

سطح B1: در این سطح مهارت‌هایی از قبیل مهارت‌های شنیداری، درک مطالب پیرامونی و انواع مطالب مورد نیاز در سفر به یک کشور ترک‌زبان آموزش داده می‌شود. 

سطح B2: در دومین مرحله از سطح متوسط زبان‌آموز کاملا برای حضور در یک کشور ترک‌زبان آماده می‌گردد و می‌تواند در موقعیتهای اجتماعی مختلف به درک مطلب و مکالمه بپردازد.

سطح +/C1: در این سطح هر چهار مهارت اصلی زبان شامل مهارت‌های شنیداری، نوشتاری، خواندن و گفتگو در بالاترین سطح خود قرار می‌گیرد و فرد می‌تواند حتی آنها را آموزش دهد و می‌تواند به راحتی مطالبی مانند محتوای رادیو و تلویزیون و روزنامه را فهمیده و یا بنویسد. در این سطح دانش فرد برای درک متون پیچیده‌ی ادبی، فلسفی و تخصصی افزایش می‌یابد. همچنین فرد می‌تواند پس از گذراندن این دوره مانند یک بومی ترک‌زبان سخن بگوید.

 

متقاضیانی که با زبان ترکی آشنایی دارند می‌توانند با شرکت در امتحان تعیین سطح معلومات زبان ترکی خود را محک بزنند. امتحان تعیین سطح شامل: امتحان کتبی (دستور، درک مطلب) و شفاهی است و بر حسب سطوح مختلف سطح‌بندی شده است. این آزمون از آنجایی که تمامی موارد سطوح را در بر نمی‌گیرد، تنها برآوردی اجمالی از توانایی‌های زبان‌آموز خواهد بود. 

روش آموزش زبان ترکی استانبولی در کانون بر رشد و تقویت مهارت صحبت کردن (Konuşma) و انجام مکالمه‌ی موفق تمرکز دارد. اگرچه، توجه لازم به سایر مهارت‌های زبانی نظیر مهارت خواندن (Okuma)، مهارت شنیدار (Dinleme) و نوشتار (yazma) نیز می‌شود.
متد آموزشی مکالمه‌ی ما در دپارتمان ترکی استانبولی، در کنار مهارت‌های چهارگانه زبانی Görev tabanlı dil öğretimi خواهد بود. روشی که در آن، زبان‌آموز در محیطی مناسب به کمک مدرس خود و سایر  زبان‌آموزان با تعامل زبانی و از طریق محتوایی که بر پایه‌ی واقعیت و تجارب زندگی واقعی طرح شده است، زبان می‌­آموزند.
این روش مهارت‌­های زبانی مختلف را از طریق فعالیت‌­ها و تمرین‌های (Görevler) متنوع در زبان‌آموز رشد می‌دهد. اکثر این تمارین بر اساس موقعیت­‌های واقعی تدوین شده است؛ به طور مثال، هنگام ورود به دفتر پست فرد برای پست کردن نامه یا بسته خود نیازمند چه قالب مکالمه‌‌ای است.

درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...