کانون زبان ایران / خدمات آموزشی / آموزش نیروی انسانی

آموزش نیروی انسانی از مهمترین موضوعات در ارتقاء سطح کیفی سازمان ها به حساب می آید و استمرار آن به پویایی مجموعه و توسعه مهارت های انسانی کمک می کند. کانون زبان ایران نیز در این راستا اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های تعریف شده و همچنین سخنرانی های آموزشی برای منابع انسانی در حوزه کارکنان و مدرسان می نماید.

 

آموزش های ضمن خدمت کارکنان

     دوره های آموزشی کارکنان  به دو دسته تخصصی و عمومی تقسیم می شوند:

1.  منظور از آموزش هــای تخصصی، آمـوزش هایـی است که برای کسب  مهارت ها و ارتقاء فعالیت های  تعریف شده در کانون زبان ایران براساس شرح وظایف ارائه می شود؛ نظیر امور ثبت نام، امور مالی، امور زبان آموزان و . . .

2.  منظور از آموزش هـای عمومـی آموزش هـایی اسـت کـه با هدف ارتقاء ویژگی های حرفه ای عمومی همکاران برگزار می شود؛ از قبیل دوره رفتار سازمانی، مدیریت زمان و استرس، رفتار حرفه ای و ...

 

آموزش های ضمن خدمت مدرسان و کارشناسان

     دوره های آموزشی مدرسان  به دو دسته تخصصی و عمومی تقسیم می شوند:

1.  آموزش هــای تخصصی، آمـوزش هایـی است که با دو هدف بازآموزی (مانند مرور روش تدریس، ارزیابی زبان آموزان و ...) و دانش افزایی ( مانند تدریس واژگان، تصحیح خطاها و...) برگزار        می شود.

2.   آموزش هـای عمومـی آموزش هـایی اسـت کـه با هدف ارتقاء ویژگی های حرفه ای عمومی مدرسان (مانند روانشناسی تدریس، مدیریت کلاس و مهارت های ارتباطی و ...)  برگزار می شود.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های اداره مرکزی و یا با شماره مستقیم دفتر آموزش ضمن خدمت مدرسان و کارکنان تماس حاصل نمایید.

 شماره تماس:

88835131-021

88308031-021 داخلی 253

 

درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...