آغاز پیش ثبت‌نام آزمون بین‌المللی زبان روسی تورفل

آغاز پیش ثبت‌نام آزمون بین‌المللی زبان روسی تورفل
ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﺳﯽ (ﺗﻮﺭﻓﻞ) ﻭﯾﮋﮤ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ۱۴۰۳ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ www.ilireg.ir ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻮﺭﻓﻞ ﺭﻭﺳﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ۱، ۲و ۳ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ بر اساس اولویت ثبت‌نام و در صورت به حد نصاب رسیدن، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠلی ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﮎ ﻏﺮﺏ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﯿﺶ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۲خرداد تا ۱۰ تیرماه ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ https://www.ilireg.ir ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ‌ﻧﺎﻡ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۹ خرداد ﺗﺎ ۱۰ تیر ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭشنبه ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۸:۰۰ ﺍﻟﯽ ۱۳:۰۰
 
ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﯼ، ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻓﺠﺮ، ﭘﻼﮎ ۳۳ بخش روسی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﯾﻦ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﻧﺤﻮﮤ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺁﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺨﺶ ﺭﻭﺳﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۱۹ خرداد ۱۴۰۳ ۱۱:۴۰
تعداد بازدید : ۵۲۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.
 

درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...