Progress toward ILI Examinations: Pre-Intermediate 1-3

Loading

Progress toward ILI Examinations: Pre-Intermediate 1-3

این کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول شامل خلاصه نکات دستوری، راهبردها و تکنیک های مورد استفاده در خواندن و درک مطلب و همین طور واژگان می باشد...
Progress toward ILI Examinations: Pre-Intermediate 1-3
این کتاب از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول شامل خلاصه نکات دستوری، راهبردها و تکنیک های مورد استفاده در خواندن و درک مطلب و همین طور واژگان می باشد. بخش دوم کتاب هم در برگیرنده هشت آزمونک و دو امتحان پایان ترم می باشد.
تعداد بازدید: ۱۵,۵۵۲

درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...