Tales from the Thousand and One Nights Series

Loading

Tales from the Thousand and One Nights Series

این سری کتاب ها شامل تعدادی از داستان های ساده شده هزار و یک شب هستند.
Tales from the Thousand and One Nights Series

 Tales from the Thousand and One Night (Volume I)

 این کتاب اولین جلد از داستانهای ساده شده هزار و یک شب است که در برگیرنده سه داستان مجزاست. هر داستان همراه با سوالات درک مطلب و .تمرین واژگان می باشد

 

 Tales from the Thousand and One Night (Volume II)

 این کتاب دومین جلد از داستانهای ساده شده هزار و یک شب است که در برگیرنده سه داستان مجزاست. هر داستان همراه با سوالات درک مطلب و .تمرین واژگان می باشد

 

 Tales from the Thousand and One Night (Volume III)

 این کتاب سومین جلد از داستانهای ساده شده هزار و یک شب است که در برگیرنده سه داستان مجزاست. هر داستان همراه با سوالات درک مطلب و تمرین واژگان می باشد.

تعداد بازدید: ۶,۶۳۷

درباره ما

کانون زبان ایران به عنوان معتبرترین، قدیمی‌ترین و بزرگترین مؤسسه‌ آموزش زبان‌های خارجی در ایران از سال 1304 تحت عنوان انجمن ایران و آمریکا در تهران شروع به فعالیت کرده است. ادامه...